Przejdź do treści

Wytyczne BEREC w sprawie neutralności sieci

Data: 2016-09-06 02:39:00
Wytyczne BEREC w sprawie neutralności sieci

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opublikował wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych w sprawie implementacji nowych zasad neutralności sieci.

Mandat BEREC do wydania wytycznych wynika z rozporządzenia TSM1  dotyczącego dostępu do otwartego internetu. Wytyczne zawierają wskazówki i wyjaśnienia, które powinny być uwzględniane przez krajowe organy regulacyjne podczas stosowania przepisów rozporządzenia i oceny indywidualnych przypadków.

Po spotkaniach z paneuropejskimi organizacjami skupiającymi zainteresowane strony w grudniu 2015 oraz warsztacie z udziałem wysokiej klasy ekspertów akademickich, ekspertów ds. prawa i kwestii technicznych w lutym 2016, BEREC zainicjował sześciotygodniowe konsultacje publiczne projektu wytycznych, które zakończyły się 18 lipca br.

Bezprecedensowa dla konsultacji BEREC była liczba - 481 547 otrzymanych opinii, przekazanych przez różne kategorie respondentów: społeczeństwo obywatelskie, instytucje publiczne i niezależnych ekspertów, dostawców usług internetowych, dostawców treści i aplikacji oraz inne zainteresowane podmioty branżowe.

Urząd BEREC zebrał otrzymane stanowiska, a BEREC przeprowadził ich dogłębną ocenę, wprowadzając w efekcie zmiany w około jednej czwartej punktów wytycznych.

Wytyczne są publikowane wraz z raportem z konsultacji, zawierającym podsumowanie przekazanych opinii zainteresowanych stron oraz informacje o sposobnie ich uwzględnienia. Z uwagi na dużą ilość przekazanych opinii w raporcie skupiono się na podsumowaniu głównych zgłaszanych tematów i komentarzy. Wszystkie odpowiedzi o charakterze jawnym zostaną opublikowane osobno w terminie do 30 września br.

Pracując nad ostateczną wersją wytycznych BEREC rozpatrzył otrzymane odpowiedzi, które często zawierały przeciwstawne opinie. W odniesieniu do pewnych tematów, w zależności od swojej perspektywy, jedni interesariusze chcieli aby BEREC był w swoich wytycznych bardziej kategoryczny, podczas gdy inni postulowali, aby jego wytyczne były mniej restrykcyjne. Zdaniem BEREC oznacza to, że w wielu obszarach początkowe stanowisko BEREC zapewniało odpowiednią równowagę, zgodnie z interpretacją wytycznych dokonaną przez BEREC.

Wśród punktów, do których BEREC zdecydował się wprowadzić zmiany, wyjaśnione zostały punkty, odnośnie do których konsultacje ujawniły rozbieżności interpretacyjne bądź niejasności. Ponadto, tam gdzie to właściwe BEREC podał dodatkowe przykłady oraz w większym stopniu uzgodnił tekst wytycznych z postanowieniami i motywami rozporządzenia.

Wraz z przyjęciem wytycznych BEREC wyposażył krajowe ograny regulacyjne w bazę do jednolitego egzekwowania rozporządzenia TSM. W przyszłości BEREC będzie wzmacniał prowadzoną na bieżąco pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi wymianę doświadczeń dotyczących wdrażania rozporządzenia.

Wytyczne w sprawie implementacji zasad neutralności sieci są dostępne na stronie BEREC.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

neutralność sieci, wytyczne, BEREC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie