Przejdź do treści

UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

Data: 2016-09-28 01:55:00
UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

UKE podał informację o sposobie przekazywania w terminie do dnia 1 października 2016 r. do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE informacji przez operatorów sieci, zarządców dróg oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa.


UKE poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną megaustawą do 1 października zarządcy dróg  mają przekazać do urzędu w postaci elektronicznej informacje o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz o wykonywanych lub planowanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, a wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starości i marszałkowie województw  informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Do przeslanie tych informacje na platformie ePUAP, zostały stworzone specjalne formularze.

Przekazane dane będą udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnym od 1 stycznia 2017 r. na stronie internetowej punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji.

Zgodnie z megaustawą zadaniem Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji (PIT) będzie m.in. udzielanie informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. 

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, megaustawa, Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji, ePUAP, kanały technologiczne

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie