Przejdź do treści

Aktualności

Pavel Ignatov / Photogenica

USA nie mają już technicznej kontroli nad Internetem

1 października br. wygasła umowa pomiędzy ICANN - organizacją odpowiedzialną za administrowanie systemem domen internetowych, koordynacją przydzielania adresów IP, rejestracją protokołów komunikacji - a rządem USA. Oznacza to, że sprawowany dotychczas przez amerykańską administrację nadzór nad tymi ważnymi funkcjami przechodzi do globalnej społeczności Internetu.

czytaj: USA nie mają już technicznej kontroli nad Internetem

Pablo Eder  Photogenica

UKE: Sieci regionalne mogą zmieniać i urealniać ofertę

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaniepokoił się, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani korzystaniem z usług Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) zgłaszają problemy związane z negocjowaniem warunków współpracy określonych w ofertach ramowych RSS. Według UKE, wśród niektórych operatorów RSS funkcjonuje błędne przeświadczenie, że warunki takiego dostępu nie mogą być negocjowane i zmieniane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa UKE, a tak nie jest. RSS-y zawsze mogą zmodyfikować ofertę ramową i przekazać ją do akceptacji Prezesa UKE.

czytaj: UKE: Sieci regionalne mogą zmieniać i urealniać ofertę

Powstał kodeks ochrony danych w chmurze

Powstał kodeks ochrony danych w chmurze

Dostawcy usług infrastruktury chmurowej w Europie (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, CISPE), nowo utworzona koalicja ponad 20 dostawców usług chmurowych działających na terenie Europy, ogłosiła wprowadzenie pierwszego w historii kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z tym dokumentem dostawcy usług infrastruktury chmurowej zobowiązani są do oferowania swoim klientom możliwości przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

czytaj: Powstał kodeks ochrony danych w chmurze

UKE sprawdzi dokładność danych zebranych podczas inwenteryzacji

UKE sprawdzi dokładność danych zebranych podczas inwenteryzacji

W związku z opublikowaną 16 września br. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji listą białych plam NGA, przedsiębiorcy telekomunikacyjni wskazują na niepoprawność danych inwentaryzacyjnych. 

czytaj: UKE sprawdzi dokładność danych zebranych podczas inwenteryzacji

CPPC udostępniło wzory weksli i deklaracji wekslowych zabezpieczających umowy w POPC

CPPC udostępniło wzory weksli i deklaracji wekslowych zabezpieczających umowy w POPC

Benficjenci POPC mogą  zapozanć się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco.

czytaj: CPPC udostępniło wzory weksli i deklaracji wekslowych zabezpieczających umowy w POPC

 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z podpisem prezydenta

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał  ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona podwaliny do funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

czytaj: Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z podpisem prezydenta

UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

UKE podał informację o sposobie przekazywania w terminie do dnia 1 października 2016 r. do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE informacji przez operatorów sieci, zarządców dróg oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa.


czytaj: UKE przygotowuje się do startu Punktu Informacyjnego do spraw telekomunikacji

Jednolity tekst megaustawy telekomunikacyjnej w Dzienniku Ustaw

Jednolity tekst megaustawy telekomunikacyjnej w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją nr 1537 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

czytaj: Jednolity tekst megaustawy telekomunikacyjnej w Dzienniku Ustaw

UOKiK chce, by operatorzy zwracali niewykorzystane środki z kart pre-paid

UOKiK chce, by operatorzy zwracali niewykorzystane środki z kart pre-paid

Brak kolejnego doładowania telefonu na kartę oznacza, że przepadają niewykorzystane środki. Czy czterej najwięksi operatorzy telekomunikacyjni naruszyli prawo? Wykażą to postępowania wszczęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

czytaj: UOKiK chce, by operatorzy zwracali niewykorzystane środki z kart pre-paid

Aaron Amat / Photogenic

KE: w 2017 r. koniec roamingu w UE

Komisja Europejska zapowiada koniec opłat roamingowych w UE od 2017 r.i ustala nowe zasady na rynku.

czytaj: KE: w 2017 r. koniec roamingu w UE

przeczytaj_tresc_ponownie