Przejdź do treści

KE: w 2017 r. koniec roamingu w UE

Data: 2016-09-26 03:25:00
Aaron Amat / Photogenic

Komisja Europejska zapowiada koniec opłat roamingowych w UE od 2017 r.i ustala nowe zasady na rynku.

Od dziesięciu lat Komisja intensywnie pracuje nad obniżeniem opłat naliczanych przez operatorów telefonii komórkowej za korzystanie z telefonu komórkowego podczas podróży służbowych lub na wakacjach za granicą. Od 2007 r. opłaty roamingowe spadły o ponad 90 proc. W 2015 r., na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada zgodziły się całkowicie znieść opłaty roamingowe w przypadku osób podróżujących okresowo w obrębie UE. System „Roam like at home” polega na tym, że klienci płacą za usługi roamingowe ceny krajowe, bez względu na to, w którym kraju UE się znajdują. System wejdzie w życie w czerwcu 2017 r.

Jednak projekt przepisów ma też zapobiegać nadużyciom związanym z opłatami roamingowymi po zniesieniu tych opłat w czerwcu 2017 r.

Korzystać z roamingu można będzie zgodnie z tzw. zasadą uczciwego korzystania, choć konsumenci korzystający ze swoich urządzeń przenośnych za granicą nie powinni podlegać ograniczeniom czasowym ani ilościowym. Jednocześnie nowy system przewiduje solidne zabezpieczenia chroniące operatorów przed ewentualnymi nadużyciami.

Nowy system opierał się będzie na tym, w którym kraju konsument zamieszkuje lub z którym z krajów UE jest trwale związany (na przykład ponieważ często oraz przez dłuższy okres przebywa w kraju, gdzie usługi świadczy określony operator telefonii komórkowej).

Zgodnie z przedstawionymi projektami przepisów od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych, a operatorzy zostaną zabezpieczeni przed ewentualnymi nadużyciami.

Komisarze przedyskutowali projekt, który umożliwi podróżnym korzystającym z karty SIM wydanej w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub z którym są trwale związani, korzystanie z urządzeń przenośnych w innych krajach UE na takich samych warunkach jak w tym kraju.

Wśród osób trwale związanych z określonymi krajami znajdują się na przykład osoby codziennie przekraczające granicę w drodze do pracy, emigranci, którzy często odwiedzają kraj rodzinny, oraz studenci programu Erasmus. Europejczycy będą mogli telefonować, esemesować i korzystać z internetu za pomocą urządzeń mobilnych podczas pobytu w innym kraju UE po cenach krajowych, jak również będą mieli dostęp do innych elementów swojego abonamentu (np. dostępnego co miesiąc pakietu danych).

Komisarze zatwierdzą ostateczną wersję wniosku ustawodawczego w terminie do 15 grudnia 2016 r. po konsultacjach z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), państwami członkowskimi i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami.

Usługi roamingowe są przeznaczone dla podróżujących. Nowe przepisy pozwolą operatorom na sprawdzanie sposobów użytkowania, aby uniknąć nadużyć mechanizmu „Roam like at home” (czyli świadczenia usług roamingu po cenach usług krajowych). Niepełna lista kryteriów 

- niewielka aktywność krajowa w porównaniu z aktywnością na roamingu,

- długi okres nieaktywności karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, na roamingu,

- abonament i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego konsumenta w ramach roamingu.

W takich przypadkach operatorzy będą musieli zwrócić uwagę konsumentom. Tylko po spełnieniu tych warunków operatorzy będą mogli naliczać niewielkie opłaty

Źrodło: Komisja Europejska

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

roaming, Komisja Europejska, regulacje, sieci komórkowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie