Przejdź do treści

Jednolity tekst megaustawy telekomunikacyjnej w Dzienniku Ustaw

Data: 2016-09-27 10:51:00
Jednolity tekst megaustawy telekomunikacyjnej w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją nr 1537 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Obwieszczenie dostępne jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Projekt zawiera również rozwiązania wykonujące część zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, zawartych w raporcie „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych”.

Rozwiązania zawarte w ustawie nają też istotnie wpłynąć na przyspieszenie procesu budowy nowoczesnej  infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Źródło: RCL, UKE, własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Dziennik Ustaw, tekst jednolity, megaustawa

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie