Przejdź do treści

250 tys. zł kary dla Hawe od KNF

Data: 2016-07-11 00:17:00
250 tys. zł kary dla Hawe od KNF

Komisja Nadzoru Finansowego  nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, wobec naruszenia obowiązków informacyjnych.

Ukaranie spółki Hawe SA nastąpiło w związku nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o poręczeniu udzielonym osobom związanym ze spółką do wysokości 15 mln zł.

Kara jest też za brak informacji o "ustanowieniu przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (stanowiących w dacie ustanowienia zastawu 38 proc. kapitałów własnych spółki).

"W dniu 30 października 2012 r. spółka zależna udzieliła poręczenia do łącznej wysokości 15 mln zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze spółką i spółką zależną: członkowi zarządu Hawe, członkom rady nadzorczej spółki i spółki zależnej, oraz znaczącemu akcjonariuszowi Hawe" - podkreśla KNF.

Ponadto - dodaje KNF - sąd wpisał zastaw rejestrowy na rzecz banku, ustanowiony przez spółkę zależną Hawe, a dłużnikami były osoby, którym w dniu 30 października 2012 r. udzielono poręczenia, zaś "przedmiot zastawu stanowił +jednorurowy rurociąg 40 mm (sieć szkieletowa) przeznaczony do budowy linii optotelekomunikacyjnej na odcinku Sochaczew–Kraków+".

KNF zaznacza, że "informacja o udzielonym poręczeniu w wysokości 15 mln zł była informacją poufną, istotną z punku widzenia uczestników rynku kapitałowego, gdyż poręczenie zostało udzielone osobom powiązanym kapitałowo lub osobowo zarówno ze spółką, jak i spółką zależną, udzielającą tego poręczenia". Informacja ta więc, podobnie jak ta dotycząca ustanowienia zastawu rejestrowego na majątku spółki zależnej, powinna być przekazana KNF, władzom giełdy i do publicznej wiadomości.

"Nieprzekazanie powyższych informacji przez spółkę powodowało, iż uczestnicy rynku kapitałowego pozbawieni byli (do dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2012 r. w dniu 21 marca 2013 r.) istotnych informacji dotyczących spółki publicznej, które mogły mieć wpływ na podejmowanie decyzji inwestorskich, dotyczących akcji spółki" - zaznacza KNF. Dodaje, że "spółka dysponowała wszystkimi informacjami umożliwiającymi jej prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych".

Źródło: PAP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Hawe, kara, sankcja, KNF

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie