Przejdź do treści

INWESTYCJE JST

Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport  „Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” określający ekonomiczne i regulacyjno-prawne aspekty działalności Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz wskazujący kierunki zmian Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w świadczeniu usług dostępu do sieci szerokopasmowych po 2015 roku.

czytaj: Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

kuzma / Photogenica

Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało instruktaż dotyczący  procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych dla infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym poza terenem zabudowanym.

czytaj: Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

przeczytaj_tresc_ponownie