Przejdź do treści

INWESTYCJE JST

Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport  „Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” określający ekonomiczne i regulacyjno-prawne aspekty działalności Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz wskazujący kierunki zmian Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w świadczeniu usług dostępu do sieci szerokopasmowych po 2015 roku.

czytaj: Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

kuzma / Photogenica

Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało instruktaż dotyczący  procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych dla infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym poza terenem zabudowanym.

czytaj: Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Kirill Makarov / Photogenica

"Ostatnia mila" - poradnik FWW i UKE

„Ostatnia mila” – nowy poradnik Fundacji Wspomagania Wsi i UKE już dostępny.„Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej” to trzeci poradnik wydany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Poradnik skierowany jest do wszystkich, którzy chcą świadczyć usługi dostępu do Internetu dla abonentów prywatnych i instytucji. Zawiera informacje pomocne dla przedsiębiorców, ale także samorządów, planujących budowę lub rozwój sieci dostępowych.

czytaj: "Ostatnia mila" - poradnik FWW i UKE

przeczytaj_tresc_ponownie