Przejdź do treści

INWESTYCJE JST

Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport  „Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” określający ekonomiczne i regulacyjno-prawne aspekty działalności Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz wskazujący kierunki zmian Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w świadczeniu usług dostępu do sieci szerokopasmowych po 2015 roku.

czytaj: Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście regionalnych sieci szerokopasmowych

kuzma / Photogenica

Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało instruktaż dotyczący  procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych dla infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym poza terenem zabudowanym.

czytaj: Sieci szerokopasmowe w pasie drogowym – jak pozyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Darmowy Internet w gminie

Darmowy Internet w gminie

Kwestia bezpłatnego dostępu do Internetu przez publiczne hotspoty nadal wywołuje sporo kontrowersji. Niektórzy z operatorów telekomunikacyjnych twierdzą, ze taka działalność samorządów stwarza im konkurencję za publiczne pieniądze. Z drugiej strony korzystający  z darmowych usług  i samorządowcy pytają, jaki sens mają ograniczenia nakładane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przy wydawaniu zgody na darmowy publiczny Internet. 

 

czytaj: Darmowy Internet w gminie

Stanowisko UKE w sprawie świadczenia usług internetowych przez jst

Stanowisko UKE w sprawie świadczenia usług internetowych przez jst

Prezes UKE przedstawił zmodyfikowane stanowisko z dnia 15 lutego 2011 r., w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet, które uwzględnia również stanowisko z dnia 21 lipca 2011 r. dotyczące świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, za pomocą hotspotów, w miejscach publicznych, które zastąpiło to stanowisko Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010.

czytaj: Stanowisko UKE w sprawie świadczenia usług internetowych przez jst

Kirill Makarov / Photogenica

"Ostatnia mila" - poradnik FWW i UKE

„Ostatnia mila” – nowy poradnik Fundacji Wspomagania Wsi i UKE już dostępny.„Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej” to trzeci poradnik wydany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Poradnik skierowany jest do wszystkich, którzy chcą świadczyć usługi dostępu do Internetu dla abonentów prywatnych i instytucji. Zawiera informacje pomocne dla przedsiębiorców, ale także samorządów, planujących budowę lub rozwój sieci dostępowych.

czytaj: "Ostatnia mila" - poradnik FWW i UKE

przeczytaj_tresc_ponownie