Przejdź do treści

Jak przygotować się do migracji na protokół IPv6

Data: 2012-02-22 10:48:00
Jak przygotować się do migracji na protokół IPv6

Najwięksi dostawcy usług internetowych, producenci sprzętu telekomunikacyjnego oraz najpopularniejsze serwisy internetowe intensywnie przygotowują się do funkcjonowania w oparciu o protokół internetowy IPv6. Ustalono, że 6 czerwca 2012 r. będzie datą światowego przestawienia się na nowy protokół. Wszelkie działania z tym związane koordynuje Internet Society, miedzynarodowa organizacja zajmująca się wspieraniem rozwoju Internetu. 

 

- Fakt, ze największe firmy z branży internetowej na świecie zaangażowały się w to przedsięwzięcie świadczy o tym, że IPv6 nie jest już tylko laboratoryjnym eksperymentem, a jego wdrożenie jest ważnym krokiem w rozwoju Internetu – mówi  Leslie Daigle, szef działu technologii internetowych w Internet Society.

 

IPv6 to protokół komunikacyjny, który ma być następcą protokołu IPv4 stosowanego obecnie  w Internecie i sieciach firmowych. Prace nad nim podjęto pod koniec lat 90-tych XX wieku przewidując stopniowe wyczerpywanie się możliwych do wykorzystania adresów IP, ponieważ sposób adresowania stosowany w protokole IPv4 umożliwia nadanie unikatowych adresów ok. czterem miliardom urządzeń. Ta pula jednak wyczerpuje się i dlatego konieczne jest przejście na nowy protokół komunikacyjny w Internecie ze znacznie większą liczbą adresów. 

 

Rozwój Internetu jest napędzany przez rozwój urządzeń wymagających adresu internetowego. Kilka lat temu był to tylko jeden komputer w domu i jeden w pracy. Dziś wkraczamy w epokę Internetu rzeczy i tzw. komunikacji  M2M (machine to machine), dlatego każde urządzenie wymaga adresu IP – smartfony, tablety, chipy w samochodach, czujniki mostów i dróg, kamery przemysłowe, telefony IP i inne.

 

Nowy protokół, IPv6 wykorzystuje do adresowania urządzeń liczby 128-bitowe, co umożliwia uzyskanie ok. 340 sekstylionów adresów. Jest to liczba tak ogromna, że wystarczyłaby do przydzielenia każdemu gramowi ziemskiej materii tylu adresów IP, iloma dysponuje cały dzisiejszy Internet. Z jednej strony oznacza to, że adresy IPv6 nie zostaną wyczerpane w dającej się przewidzieć przyszłości, natomiast z drugiej – że można bezpiecznie dzielić je na duże bloki, klasy i pule w celu ułatwienia zarządzania siecią.

 

Wdrożenie IPv6 w sieciach operatorów i przedsiębiorstw jest nieuniknione, choć pełne przejście na nowy protokół zapewne zajmie wiele lat. Nie jest to bowiem operacja prosta, bo protokół IPv4 nie jest kompatybilny z IPv6. A sprawna komunikacja z serwisami, które przestawią się na nowy protokół może mieć kluczowe znacznie dla wielu firm, np. dla e-sklepów, które będą funkcjonować  w oparciu o IPv6, by mogły bez zakłóceń zbierać zamówienia od klientów, którzy nie przestawili się jeszcze na nowy protokół.

 

Dlatego też firmy i instytucje powinny skontaktować się z dostawcami usług internetowych, by sprawdzić, czy gdy Internet zacznie funkcjonować w oparciu o nowy protokół, ich serwisy internetowe będą działać bez zakłóceń.

Firma AT&T  udostępniła  krótki przewodnik, jak krok po kroku wprowadzić protokół IPv6:

 

1. Trzeba wyznaczyć zespół do monitorowania infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem gotowości do funkcjonowania w oparciu o IPv6. Pierwszym zadaniem tego zespołu byłoby  przygotowanie agendy migracji na nowy protokół. W takiej agendzie  powinny być sprecyzowane poszczególne działania, jakie należy podjąć w odpowiedniej kolejności po sobie.  Koniecznie trzeba też określić szacunkowe koszty z jakimi wiąże się ta operacja.

 

2. Nalezy wziąć po lupę infrastrukturę telekomunikacyjną firmy i ocenić ją pod względem przystosowania do pracy z iPv6., np. sprawdzić czy firmowy router obsługuje wersję IPv6. Jeśli nie, to urządzenie trzeba będzie wymienić na nowe lub dokonać aktualizacji oprogramowania. Należy też określić konsekwencje przystosowania infrastruktury do wdrożenia IPv6.

 

3. Musimy dokonać przeglądu i oceny technologii rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie IPv6 i przestawienie się na nowy protokół. Istnieje kilka technicznych sposobów migracji do IPv6. Jedna z technik polega na równoczesnej eksploatacji obu protokołów w tym samym czasie. Każdy z węzłów sieci, w tym także routerów i przełączników sieciowych, obsługuje oba protokoły, a komunikacja w IPv6 jest możliwa, przy czym jest to protokół preferowany. Inne rozwianie zakłada wykorzystanie tunelu, który umożliwi przeniesienie danych wysyłanych w jednym protokole w sieci, która działa przy wykorzystaniu innego protokołu. Tunele te pobiorą pakiety IPv6, zapakują je w pakiety IPv4 , po czym pakiety zostaną wysłane przez te części sieci, w których urządzenia jeszcze nie rozumieją nowego protokołu.  Tunelowanie ruchu niesie jednak z sobą problemy związane z bezpieczeństwem sieci. Dlatego też wybrany zespół musi ocenić, która z metod będzie najbardziej efektywna i określić czas rozpoczęcia migracji.

 

4. Należy zaprojektować i wdrożyć wybrane rozwiązanie. W tej fazie trzeba dokładnie wyszczególnić podejmowane działania, określić konfigurację infrastruktury i sprzętu, zadbać np. o to, by oprogramowanie, które zarządza platformą umiało przydzielać i konfigurować komputerom i usługom adresy IPv6.

 

5. Przed migracją na nowy protokół warto przeprowadzić pilotaż rozwiązania. W tym celu należy stworzyć odpowiednie środowisko testowe.

 

Marek Jaślan

 

 

   

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie