Przejdź do treści

Przewodnik po jakości usług telekomunikacyjnych

Data: 2014-05-13 14:56:00
1tjf / Photogenica

Portal Polska Szerokopasmowa rozpoczyna publikowanie cyklu artykułów mających na celu przybliżenie potencjalnym i aktualnym klientom usług telekomunikacyjnych tematyki jakości usług, a w szczególności przejrzystości informacji związanej z usługa dostępu do Internetu.

Autorzy przewodnika przypominają, że w myśl zasady otwartości Internetu oraz neutralności sieci użytkownicy końcowi powinni mieć m.in. prawo do przejrzystych informacji w ofertach i umowach oraz do informacji o jakości faktycznie świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Temu celowi przyświecała m.in. inicjatywa Prezesa UKE Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym,  która zaowocowała wypracowaniem wspólnie z 44 Sygnatariuszami Raportu końcowego z prac nad określeniem wskaźników jakości.

Często – jako klienci – spotykamy się ze stosowaniem przez dostawców usług telekomunikacyjnych złych praktyk handlowych m.in. polegających na zaniechaniu informacji o sprzedawanych produktach i usługach, których przeciętny konsument potrzebuje w celu podjęcia świadomej decyzji co do transakcji zakupu. Często same umowy są mało przejrzyste, gdyż są obszerne, pisane małym drukiem, ale też językiem niezrozumiałym dla przeciętnego konsumenta (zbyt prawniczym i zbyt technicznym). Ponadto, częstą praktyką stosowana przez dostawców usług jest stosowanie uciążliwych barier pozaumownych w przypadku, gdy konsument chce korzystać z praw wynikających z umowy, w tym prawa do wypowiedzenia umowy lub do rezygnacji z tego czy też zamiennego/innego produktu danego przedsiębiorcy.

Takie i inne nieuczciwe warunki umowne powodują znaczącą nierównowagę w prawach stron ze szkodą dla konsumenta. Powinno również być oczywistym, że w przypadku wątpliwości dotyczących treści umowy, interpretacja powinna być na korzyść konsumenta. Stąd wskazane jest postulowanie o stosowanie zasad fair play tak w dostępie i przejrzystości informacji, jak i o wskaźnikach jakości faktycznie realizowanych usług.

Wiadomo, że konsumenci mają różne preferencje jeśli chodzi o korzystanie z różnych rodzajów usług internetowych. Jednym wystarczy przeglądanie stron WWW oraz wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej z poczty, a inni realizują „pasmo żerne” usługi wideo czasu rzeczywistego i w związku z tym są zainteresowani różnymi rodzajami ofert usługi dostępu do Internetu.

Z drugiej strony przedsiębiorcy telekomunikacyjni oferując jakość usług posługują się swoimi, własnymi, ale często niejasnymi i nieprecyzyjnymi wskaźnikami. Kuriozalne jest posługiwanie przez przedsiębiorców w swoich ofertach komercyjnych wskaźnikiem „prędkości do…..”, jako jedynym „panaceum” na zapewnienie odpowiedniej jakości Internetu. Niektórzy dostawcy, żeby być w zgodzie z zapisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, owszem określają minimalną oferowaną prędkość transmisji danych, ale te wartości raczej rozbrajają, bo jak traktować, czy komentować wartość 8 kbit/s.

Natomiast dla klientów korzystających w swej codziennej praktyce z bardzo wielu usług internetowych nie sam wskaźnik prędkości transmisji danych stanowi o ocenie jakości Internetu, ale poziom jakości odbioru przez nich konkretnych usług takich, jak filmy video, muzyka audio, gry internetowe itp..

Jako autorzy mamy nadzieję, że cykl artykułów pod wspólną nazwą "O jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych" będzie w przyszłości stanowić przewodnik po jakości dla klientów usług telekomunikacyjnych i pomoże im w sposób bardziej świadomy dokonywać zakupu usług od dostawców, którzy w sposób przejrzysty formuują oferty, umowy oraz prezentują aktualne i wiarygodne informacje na temat jakości realizowanych przez siebie usług.

Jolanta Podolska, Adam Siewicz

O jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. Przewodnik dla klienta. Część 1.

Grafika: photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

O jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych, jakoścu usług telekomunikacyjnych, przewodnik, jakość usług, poradnik

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie