Przejdź do treści

Kwalifikowalność wydatków w RPO i programie Rozwoju Polski Wschodniej

Data: 2012-01-16 10:40:34
Kwalifikowalność wydatków w RPO i programie Rozwoju Polski Wschodniej

W ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępniamy kolejne opracowania prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Tym razem opracowanie dotyczy kwestii statusu kwalifikowalnośći opłat za dzierżawę w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Rrogramach Operacyjnych (RPO) .

Autorzy opnii z  kancelarii prawniczej Kuch, Sękowski, Tacznowska-Wileńska objaśniją też  kwestie umowy IRU, która nie jest umową kodeksową, lecz wykształciła się w praktyce obrotu w sektorze telekomunikacyjnym. IRU (zwane potocznie - w ślad za tłumaczeniem z języka angielskiego - „nieodwołalnym prawem używania”), polega na przekazaniu innemu podmiotowi infrastruktury telekomunikacyjnej (najczęściej kanalizacji kablowej, kabla lub włókna światłowodowego) do używania i pobierania pożytków, przy czym następuje to na okres bliski przewidywanemu okresowi ekonomicznej eksploatacji takiej infrastruktury oraz za wynagrodzeniem bliskim jej wartości rynkowej, płaconym na początku obowiązywania umowy (następnie uiszczane są niskie, najczęściej miesięczne opłaty za utrzymanie łącza i kalkulowane w oparciu o koszty utrzymania). W typowej umowie IRU korzystający nie ma opcji nabycia własności infrastruktury po zakończeniu umowy.

Wyjaśnienie statusu kwalifikowalnośći opłat za dzierżawę w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 regionalnych programach operacyjnych. Wyjaśnienie terminu IRU.

Załącznik do opracowania. 

Źródło: Własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie