KFS: Kiedy konkursy na budowę sieci z POPC?

KFS: Kiedy konkursy na budowę sieci z POPC?

Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie budowy sieci dostępowych powinny zostać ogłoszone w pierwszej połowie przyszłego roku – poinformował na Konferencji KFS Stanisław Dąbek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ciągle jeszcze trwają prace na szczegółowymi warunkami rozdzielania tych środków.


Podkreślił, ze inwentaryzacja Prezesa UKE będzie kluczowym elementem wyznaczanie obszarów interwencji, ale dofinansowanie będzie przyznawane zasadniczo na dwa obszary – mniejsze, tj. projekty mogące objemować powierzchnię gminy i większe, projekty mogące obejmujmować powiaty. W tym drugim przypadku wartość projektów mogłaby sięgać nawet około 70 mln euro.

– Wielkość dofinansowania będzie uzależniona od obszaru. W przypadku wykorzystania pomocy regionalnej najniższy będzie w województwie mazowieckim – 10 proc., ale w Polsce Wschodniej będzie to 50 proc. – poinformował Stanisław Dąbek. Niemniej w ramach tzw. pomocy regionalnej wyższe dofinansowane będą mogli zyskać mali operatorzy (20 proc, wyższe) i średnie (10 proc. wyższe).

Dofinansowywana będzie budowa sieci oferujących przepływności co najmniej 30 Mbit/s, ale Stanisław Dąbek zaznaczył, że w programie operacyjnym przewidziano wyjątki i będzie się można ubiegać o środku na budowę infrastruktury oferującej mniejsze przepływności. – Na to wstępnie jest zarezerwowane około 100 mln euro - mówił Stanisław Dąbek.

Źródło: Własne