Jubileuszowa konferencja KFS zaczęła się w Warszawie

Jubileuszowa konferencja KFS zaczęła się w Warszawie

W Warszawie rozpoczęła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego "Od sieci regionalnych do dostępowych".


- To już dziesiąta konferencja organizowana w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Po raz pierwszy odbyła się ona pięć lat temu. Możemy zatem mówić o okrągłym jubileuszu – powiedziała Lidia Kozłowska, wicepezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwierając konferencję.

Podkreśliła, że z roku na rok zwiększa się liczba podmiotów uczestniczących w inwentaryzacji, a jakość przekazywanych danych, poza pewnymi wyjątkami, poprawia się. I jest to ważne, by mieć dobre informacje o białych palmach, by móc tam wspierać inwestycje w kolejnej unijne perspektywy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – Do powodzenia tego sukcesu niezbędna będzie współpraca operatorów sieci regionalnych i dostępowych i temu będzie poświęcona dużo miejsca na dzisiejszej konferencji – mówiła Lidia Kozłowska Dodała, że UKE ma to właśnie m.in. na względzie opracowując ofertę referencyjną dla regionalnych sieci, która ma za zadanie nie tylko określenie rekomendowanych warunków dostępu do budowanej ze wsparciem środków unijnych infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, ale również wsparcie operatora infrastruktury w opracowaniu własnych ofert, określenie kryteriów zatwierdzania takich ofert oraz rozstrzygania sporów, któe mogą wyniknąć na tym tle.

- Funkcje oferty referencyjnej budzą nieco nieporozumień i w czasiej tej konferencji spróbujemy wyjaśnić, jaka jest rola operatorów infrastruktury i jakimi narzędzimi mogą oni dysponować określając stawki za swe usługi - podkreśliła Lidia Kozłowska.

Źródło: własne