Przejdź do treści

Relacja i prezentacje z konferencji KFS „Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie”

Data: 2013-10-23 21:41:00
Relacja i prezentacje z konferencji KFS Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie

Około 250 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy i organizacje pozarządowe uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie”, która odbyła się 23 października 2013 roku w Warszawie.

Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która  otworzyła konferencję podkreśliła, że tytuł konferencji jest nieprzypadkowy. Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych jest w trakcie realizacji i trzeba dołożyć wszelkich starań, by doprowadzić z sukcesem do zakończenia tych inwestycji. Z drugiej strony trwają konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który będzie wsparciem dla budowy sieci szerokopasmowych, głównie już dostępowych, w kolejnej perspektywie finansowej.

 - Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych rozpoczęła się z dużym opóźnieniem,  ale mogłaby ruszyć jeszcze później, gdyby nie wsparcie nas wszystkich, jak tu siedzimy – powiedziała witając gości konferencji Magdalena Gaj. Podkreśliła, że choć jesteśmy w fazie wykonawczej tych inwestycji, to jedak już teraz warto zastanowić się, jak tymi sieciami będziemy zarządzać po zakończeniu ich budowy. - Dobrze wykonana infrastruktura telekomunikacyjna może mieć żywotność nawet do 50 lat i posłużyć do oferowania usług w najnowszych technologiach – powiedziała Magdalena Gaj.

Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji podkreśliła natomiast, że warto się zastanowić i przyjrzeć jak działają zmiany w prawie, które zostały wprowadzone, by ułatwić inwestycje szerokopasmowe. - Liczę, że powstaną konstruktywne wnioski po dzisiejszych dyskusjach na konferencji – powiedziała do gości KFS Małgorzata Olszewska.

Pierwsza z prezentacji poświęcona była inwentaryzacji sieci i raportu pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną.  Temat przedstawiał Marek Ostanek, zastępca dyrektora w departamencie rozwoju infrastruktury UKE. W 2012 r. ponad 3,2 tys. podmiotów odpowiedziało na wezwanie UKE do złożenia sprawozdań o projektach infrastrukturalnych. – W mojej ocenie dzięki temu mamy już Polsce zinwentaryzowanych 99 proc. sieci – podkreślił Ostanek.  Dodał jednak, że UKE nie zamierza spoczywać na laurach i system zbierania danych od operatorów będzie udoskonalany. Służyć ma temu m.in. nowe rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji sieci (projekt jest w konsultacjach). – Według nowych zapisów przekazywanie danych o swych sieciach stanie się obowiązkiem operatorów. UKE nie będzie musiał wysyłać specjalnych wezwań, choć będziemy o tym przypominać – podkreślił Marek Ostanek. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia  UKE będzie zbierać dane od operatorów tylko drogą elektroniczną.

W następnej prelekcji Joanna Sikora z departamentu rozwoju infrastruktury w UKE  zaprezentowała wyniki konsultacji w sprawie wdrożenia obowiązku spoczywającego na właścicielach, zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości, zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości (art. 30 megaustawy). Według Joanny Sikory uczestnicy konsultacji przedstawili stanowiska zbliżone do większości zapisów propozycji Prezesa UKE. Do rozstrzygnięcia pozostają kwestie kalkulacji kosztów najmu powierzchni niezbędnych dla położenia sieci telekomunikacyjnej w budynku, doprecyzowania zapisów o ekonomicznej nieopłacalności czy technicznej niemożliwości realizacji inwestycji, jak również interpretacji artykułu o legalizacji w drodze decyzji Prezes UKE już wybudowanej infrastruktury budynkowej. - Te kwestie zostaną przedstawione w ostatecznej wersji stanowiska Prezesa UKE do art. 30 megaustawy – podkreśliła Joanna Sikora.

Kolejne dwa wystąpienia poświęcone były tematyce optymalizacji zarządzania siecią. Przed takim problemem staną bowiem niebawem samorządy, które budują regionalne sieci z unijnym dofinansowanie. Swe doświadczenia w tej kwestii prezentowali przedstawiciele firm świadczących komercyjnie takie usługi na całym świecie.  Tomasz Milczarek, dyrektor ds. strategii i rozwiązań managed services w  Alcatel– Lucent przekonywał, że dziś operatorzy coraz częściej chcą się koncentrować na zdobywaniu klientów i oferowaniu im nowych, ciekawych usług, a budowanie i operowanie infrastrukturą powierzają wyspecjalizowanym firmom.  – Jedną z korzyści jest redukcja kosztów operacyjnych – podkreślił Tomasz Milczarek.

Doświadczenia firmy Ericsson w tym zakresie przedstawili Wojciech Smoczyński, odpowiedzialny za usługi managed services w Europie Centralnej  i Olaf Parasiewicz z zarządu Ericsson. Podkreślali, że utrzymanie sieci to ciągła walka z kosztami. Ericsson stara się je optymalizować przed wszystkim w pięciu obszarach: organizacji pracy personelu, automatyzacji wykonywanych zadań, wykorzystywania potrzebnych kompetencji z innych rynków, gdzie działa Ericsson (tzw. offshoring), konsolidacji sieci oraz  współpracy z podwykonawcami.

Na konferencji KFS poruszano także kwestię nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Michał Ptaszyński, zastępca dyrektora departamentu Koordynacji Programów Regionalnych omówił założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który jest na ostatnim etapie konsultacji.  Jest on podzielony na trzy osie, z których pierwsza dotyczy wsparcia budowy sieci internetowych. Według propozycji  na ten cel ma być przeznaczone 872 mln euro. – Finansowane będą głownie sieci ostatniej mili, a gros wsparcia trafi do operatorów telekomunikacyjnych – podkreślił Michał Ptaszyński. Preferencję będą miały sieci oferujące przepływności co najmniej 30 Mb/s. – Dopuszczamy jednak wyjątki na obszarach, gdzie budowa takich sieci byłaby mało opłacalna, a popyt na usługi mały – powiedział Ptaszyński.

Konferencję zakończyła debata „Jak przyspieszyć budowę sieci szerokopasmowych w obecnej perspektywie finansowej?”, w której wzięli udział przedstawiciele operatów, samorządów i izb gospodarczych.

 Marek Jaślan

Zdjęcie: Piotr Jaszczuk

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KFS, konferencja, inwestycje, UKE, zarządzanie siecią, inwentaryzacja, sieci

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie