Przejdź do treści

Relacja i prezentacje z konferencji KFS „Budowa Szerokopasmowej Polski”

Data: 2013-04-12 14:46:00
Relacja i prezentacje z konferencji KFS Budowa Szerokopasmowej Polski

Około 250 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy i organizacje pozarządowe uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Budowa Szerokopasmowej Polski”, która odbyła się 11 kwietnia 2013 roku w Łodzi. Impreza połączona była z łódzkimi targami Intertelecom, dzięki czemu uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w dwóch wydarzeniach.

– To, że KFS obywa się łącznie z targami Intetelecom powinno przynieść korzyści obu imprezom. Ich uczestnicy będą mogli nie tylko skupiać się na rozmowach handlowych, ale i podyskutować o trendach na rynku telekomunikacyjnym – powiedziała Lidia Kozłowska, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwierając konferencję. 

W swym wystąpieniu podkreśliła, że inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową będą jednym z priorytetów dla rządu w najbliższych kilku latach. A według szacunków resortu cyfryzacji na zbudowanie sieci NGA potrzeba co najmniej 26 mld zł w latach 2014-2020.

– Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych chcących prowadzić inwestycje ze wsparciem unijnym, problemem może być bariera finansowa w postaci zapewnienia wkładu własnego. Dlatego też UKE i resort cyfryzacji pracują wspólnie nad wprowadzeniem dla nich specjalnych produktów kredytowych i doręczeniowych – poinformowała Lidia Kozłowska.

Stanisław Dąbek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przedstawił aktualny stan realizacji projektów szerokopasmowych w poszczególnych województwach. Mówił też o tym jak resort cyfryzacji zamierza wspierać realizowane projekty. – Będziemy przyglądać się poszczególnym projektom i prowadzić  indywidualne konsultacje, gdy będą pojawiać się wątpliwości. Planujemy też stworzenie poradnika dotyczącego utrzymania wybudowanej infrastruktury – mówił Stanisław Dąbek. Poinformował też, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi tzw. projekt systemowy (działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu) i zainteresowani mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie wsparcia ekspercko-doradczego do wydziału Inwestycji Telekomunikacyjnych Departamentu Telekomunikacji w MAC.

Dobre wiadomości dla operatorów miał Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora programów ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Poinformował on, że dodatkowe 40 mln euro z funduszy europejskich zostanie uruchomione na budowę sieci dostępowych w Polsce Wschodniej. – Konkurs dla operatorów chcących realizować takie projekty ruszy w maju i potrwa dwa miesiące – mówił Rafał Sukiennik. Zakontraktowanie środków ma nastąpić do końca 2013 roku. Rafał Sukiennik podkreślił, że w działaniu tym będą wykorzystane doświadczenia z programu 8.4 POIG, ale realizować go będzie nie WWPE, ale PARP. – Wprowadzono też nowe kryteria, np. obowiązek podłączenia do sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jeśli w danej miejscowości planowany jest węzeł dystrybucyjny tej sieci – mówił Sukiennik. Listy takich miejscowości upublicznią województwa.

Maciej Bułkowski, dyrektor departamentu społeczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim woj. warmińsko-mazurskiego przedstawił uczestnikom konferencji, jak przebiega projekt budowy sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach. – W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie sieć szerokopasmowa budowana jest w formule DBO (zaprojektuj, wybuduj i zarządzaj nią), operatorem infrastruktury będzie spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (konsorcjum Hawe, TP Teltech i Alcatel-Lucent). Rozpoczęcie działalności operatorskiej przez ORSS, planowane jest na 1 kw. 2014 r. po oddaniu do eksploatacji pierwszych fragmentów budowanej infrastruktury. Wyjaśnił on, że operator Infrastruktury będzie funkcjonował w modelu operatora operatorów (ang. carrier’s carrier) i będzie neutralny wobec podmiotów, którym na równych warunkach zapewni dostęp do Infrastruktury.

Trochę inne doświadczenia z budową sieci szerokopasmowej ma województwo wielkopolskie. Projekt ten prezentował na konferencji KFS Wojciech Cerba, prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, spółki celowej powołanej do realizacji projektu budowy sieci regionalnej w województwie. – Wykonawcy sieci zostaną wybrani w kwietniu, a postępowanie na operatora infrastruktury rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja – poinformował Wojciech Cerba.

Igor Kowalczyk z Technitela przedstawił doświadczania wykonawcy, który budował dla jednostki samorządowej, gminy Nowosola w Łódzkiem, sieć szerokopasmową w technologii mikrokanalizacji. – Technologia ta ma wiele zalet.  Sieć łatwo rozbudować, dzięki prostej budowie odgałęzień. Jedną z jej cech charakterystycznych jest czytelny podział na osobne mikrorurki. To sprawia, że jej właściciel mą możliwość udostępnienia jednej lub więcej mikrorurek kilku zewnętrznym podmiotom, a także pozostawienia części z nich do celów własnych – przekonywał Igor Kowalczyk.

Aleksandra Kwiatkowska, zastępca dyrektora departamentu koordynacji programów regionalnych i cyfryzacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawiała zmiany jaka nastąpią w inkasowaniu inwestycji ze wsparciem funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014 -2020. – Wśród priorytetów będą nadal  jednak ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do internetu o wysokich i bardzo wysokich przepływnościach oraz rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa i wspieranie e-integracji – mówiła Aleksandra Kwiatkowska.

O tym co przyniosły ostatnie zmiany prawne w zakresie dostępu do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – mówiła Joanna Sikora z Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE. Przypomniła ona, że artykuł 30. megaustwawy mówi, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku.

Jako ostatni na KFS wystąpił Maciej Koziara z Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE. Przedstawił on założenia oferty ramowej przygotowanej przez UKE dla jednostek samorządowych oraz operatorów infrastruktury na wykorzystanie sieci wybudowanej z funduszy unijnych. Taka oferta określa między innymi tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania umów ramowych przez jst z operatorami sieci regionalnych oraz umów na świadczenie usług z wykorzystaniem sieci regionalnych przez operatorów sieci dostępowych, a także rodzaje możliwych do zaoferowania usług wraz z opisem ich zakresu, parametrami jakościowymi oraz technicznymi. – KE zwraca uwagę aby ceny, które oferuje nowy podmiot, który wybudował sieć ze wsparciem funduszy unijnych, nie zniekształciły konkurencji – podkreślił Maciej Koziara.

Marek Jaślan

Relacja zdjęciowa z konferencji KFS w Łodzi

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KFS, intertelecom, UKE, inwestycje szerokopasmowe, sieci regionalne

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie