Relacja zdjęciowa z kwietniowej konferencji KFS

Relacja zdjęciowa z kwietniowej konferencji KFS

W dziale multimedia publikujemy relację zdjęciową z konferencji KFS, która odbyła się 20 kwietnia w auli hali EXPO XXI w Warszawie.


W dziale multimedia publikujemy relację zdjęciową z konferencji KFS, która odbyła się 20 kwietnia w auli hali EXPO XXI w Warszawie.

Obywała się ona pod tytułem „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem”. Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce i innych krajach (Litwa, Szwecja). Dyskutowano też o nowych wyzwaniach regulacyjnych w zakresie rozwoju sieci i usług, budowaniu łańcucha wartości w Internecie, neutralności sieci, roli samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych, czy o kwestii inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Źródło: Własne