Film z kwietniowej konferencji KFS

Film z kwietniowej konferencji KFS

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego ostatnią, kwietniową konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego, zorganizowaną w ramach projektu "System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa".


Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego ostatnią, kwietniową konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego, zorganizowaną w ramach projektu "System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa".

Konferencja odbyła się 20 kwietnia w auli hali EXPO XXI w Warszawie. Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce i innych krajach (Litwa, Szwecja). Dyskutowano też o nowych wyzwaniach regulacyjnych w zakresie rozwoju sieci i usług, budowaniu łańcucha wartości w Internecie, neutralności sieci, roli samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych, czy o kwestii inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.