Przejdź do treści

Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Data: 2010-04-21 00:00:00

Krajowe Forum Szerokopasmowe, które powstało z inicjatywy UKE, organizuje po raz kolejny konferencję, w ramach projektu SIPS (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa), mającą posłużyć wymianie informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce.

Krajowe Forum Szerokopasmowe, które powstało z inicjatywy UKE, organizuje po raz kolejny konferencję, w ramach projektu SIPS (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa), mającą posłużyć wymianie informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce. Tym razem będziemy mówić na temat zmian prawnych związanych z wdrażaniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nad którą prace powinien wkrótce zakończyć Senat.

Będziemy również dyskutować o warunkach wykonania projektów sieci szerokopasmowych realizowanych przy wsparciu pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, w ramach projektu systemowego służącego wspieraniu rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. UKE będzie bowiem doradzać przy realizacji projektów samorządom, przedsiębiorcom oraz instytucjom wdrażającym.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej konferencji. Ufam, że stanie się ona forum wymiany doświadczeń wykonawców projektów sieci szerokopasmowych.

Z poważaniem

Anna Streżyńska
Prezes UKE

Konferencja odbędzie się 19 maja 2010 r., w godz. 10.00-16.00, w auli Instytutu Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
Sekretariat konferencji: tel/faks 22 5498513, konferencja@forumszerokopasmowe.pl

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Pełny tekst zaproszenia na konferencje

3. Agenda spotkania

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konferencja, KFS, zaproszenie

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie