Przejdź do treści

Wskaźniki, które pomogą monitorować rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce

Data: 2015-04-27 10:05:00
Wskaźniki, które pomogą monitorować rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce

W ramach projektu  "System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował raport „Zestaw wskaźników do monitorowania wypełnienia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie szybkiego i bardzo szybkiego dostępu do Internetu”.

Raport prezentuje dane pozwalające na ocenę realizacji celów postawionych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej w zakresie dostępności infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Podstawowym miernikiem dającym możliwość oceny jest
Wskaźnik Dostępności Usług Szerokopasmowych (WDUS) na którego wartość składają się cztery składowe:
1.    Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS),
2.    Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS),
3.    Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKIS),
4.    Wskaźnik Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury (WZDI),
przy czym dwa z nich są zgodne z celami NPS i zostały wyznaczone dla poszczególnych obszarów gminnych:
- Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS) – może być używany do weryfikacji NPS w zakresie "zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku",
- Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS) – może być wykorzystany do sprawdzenia stopnia realizacji NPS w zakresie "doprowadzenia do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku" oraz może być używany do badania realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 w zakresie "Zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych".

Tak zbudowane wskaźniki i ich wzajemna korelacja powodują, że Raport jest unikalną analizą, którą można było przeprowadzić przy wykorzystaniu bardzo szczegółowych danych pozyskanych i przeanalizowanych przez UKE, a następnie odnieść do konkretnych celów EAC. Zestaw wskaźników do monitorowania wypełnienia celów EAC w zakresie szybkiego i bardzo szybkiego dostępu do Internetu jest pierwszą taką publikacją dotyczącą realizacji celów Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) w poszczególnych obszarach kraju.
 
Podjęcie przez UKE tej inicjatywy i stworzenie tego Raportu pozwoliło na dziś udostępnić jedno z lepszych narzędzi dla ukierunkowywania planowania kolejnych kroków realizacji trwających już projektów, a także planowania nowych inwestycji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przy czym priorytetem stworzenia i udostępniania Raportu, jako wsparcia działań związanych z realizacją EAC i NPS, jest osiągnięcie głównego celu Rządu jakim jest danie polskiemu konsumentowi (obywatelowi) w jak najkrótszym czasie jak najszybszej usługi następnej generacji.

Przybliżając kluczowe informacje zawarte w Raporcie należy wskazać, iż w opracowaniu znajdują się szczegółowe zestawienia umożliwiające porównanie danych dla poszczególnych obszarów/gmin. Dane wykorzystane w opracowaniu zostały pozyskane przez UKE od 3179 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w ramach prowadzonej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej w roku 2014 i dotyczą roku 2013.

Przy powyższych danych wyznaczenie WDUS pozwala na jednoznaczną i usystematyzowaną analizę rozwoju poszczególnych obszarów administracyjnych Polski w zakresie infrastruktury szerokopasmowej i dostępności usług szerokopasmowych dla użytkowników końcowych. W zakresie jego składowych należy wskazać, iż wartość wskaźnika WDIS dla przepustowości równych lub większych od 30 Mb/s, wyliczona dla całego kraju wynosi 52,77%. Dla przepustowości z przedziału od 100 Mb/s wartość wskaźnika WDIS wyniosła 51,63%.

W całym kraju nie było obszarów gminnych, w których penetracja usługami o przepustowościach równych lub większych od 30 i od 100 Mb/s była równa lub większa od 50%. W przypadku przedziału od  30 Mb/s najwyższa wartość wynosi 35,87%, natomiast w przypadku przedziału od 100 Mb/s jest to 15,92%. Natomiast wartość wskaźnika WPUS liczonego globalnie dla całego kraju dla przepustowości równych lub większych od 30 Mb/s wynosi 8,20%, natomiast dla przepustowości z przedziału od 100 Mb/s wynosi na koniec 2013 rok – 0,91%.

Pozostałe dwie składowe WDUS, przedstawione w opracowaniu, to Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKIS) określający stopień zduplikowania infrastruktury szerokopasmowej w poszczególnych punktach adresowych oraz Wskaźnik Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury (WZDI) określający równomierność rozkładu dostępności infrastruktury szerokopasmowej na analizowanym obszarze.

Pełna treść raportu, dostępna jest w załączonym pliku.

Zestawienie wskaźńików

Rozkład dostępności

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

wskaźniki, UKE, raport, sieci szerokopasmowe, infrastuktura, usługi szerokopasmowe

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie