Przejdź do treści

Wirtualne powiaty w Lubelskiem konsultują obszary interwencji

Data: 2013-11-27 08:26:00
Wirtualne powiaty w Lubelskiem konsultują obszary interwencji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej rozpoczęło podsumowujący etap konsultacji obszarów interwencji w projekcie „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Ich celem jest zaktualizowanie obszarów interwencji.

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hotspotów i telecentrów. Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Łączny koszt projektu brutto wynosi: ponad 30 mln zł (dofinansowanie z UE: 23,56 mln zł)

Dotychczasowe etapy konsultacji:

Pierwszy etap konsultacji przeprowadzony był w celu zaktualizowania i skonsultowania obszarów interwencji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na obszarach objętych projektem. Kolejny etap konsultacji,  odbył się  w celu ustalenia przeprowadzenia metodyki ustalania tradycyjnych obszarów interwencji BSC.

Konsultacja ma na celu zaktualizowanie obszarów interwencji: białych, szarych i czarnych dla usług tradycyjnych BSC oraz białych, szarych i czarnych dla usług następnej generacji NGA.  Obszary interwencji zostały ustalone na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zebranych od operatorów na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

Starostwo powiatow w Łęcznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawiania uwag, które pomogą w klasyfikacji poszczególnych miejscowość do obszarów białych, szarych i czarnych BSC oraz NGA jak również do wskazania planowanych inwestycji na projektowanych obszarach.

Konsultacje będa trwać do  27.12.2013 r. i uwagi można przesyłać: konsultacje@powiatleczynski.pl lub na adres poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna z dopiskiem „konsultacje projektu Wirtualne powiaty”.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wirtualnepowiaty.pl.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

lubelskie, Wirtualne powiaty, sieci, konsultacje

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie