Przejdź do treści

Warmińsko-mazurska sieć wybudowana, ale co dalej?

Data: 2015-09-16 07:10:00
Warmińsko-mazurska sieć wybudowana, ale co dalej?

2295 km szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej, 216 węzłów dystrybucyjnych. 10 węzłów szkieletowych, oraz dwa  Centra Zarządzania Siecią (główne i zapasowe) – to infrastruktura, która powstała w ramach budowy sieci regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim realizowanej w ramach projektu SSPW. Przepustowość sieci w szkielecie wynosi 100 GB/s.

Całkowita wartość projektu w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła nieco ponad 327 mln, w tym wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 226 mln zł (85 proc.  kosztów kwalifikowanych), wkład własny województwa wyniósł 13,3 mln zł, a środki z budżetu państwa 26,7 mln zł. Koszty niekwalifikowane opiewały na kwotę 61 mln zł.  

Wykonawca sieci zgłosił do odbioru w Urzędzie Marszałkowskim ostatnie odcinki sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i formalnie budowa sieci została zakończona 15 września.

- Tak naprawę to koniec jednego, ważnego etapu, ale nie koniec przedsięwzięcia. Teraz chodzi o to,  aby z infrastruktury tej korzystali operatorzy, który będą budować sieci ostatniej mili i będą świadczyć usług internetowe mieszkańcom regionu – podkreślał Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt był realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego a partnerem prywatnym – firmą Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS).

Właścicielem ORSS jest firma Hawe, natomiast głównymi podwykonawcami w projekcie Alcatel-Lucent oraz wchodzący w skład grupy Orange TP Teltech. Wartość kontraktu wynosi 316 mln zł.

Projekt jest realizowany w modelu DBO (Design-Build-Operate) co oznacza, że ORSS była odpowiedzialna za zaprojektowanie oraz budowę sieci, a następnie będzie zajmować się jej zarządzaniem i eksploatacją – przynajmniej  31 grudnia 2025 r.

Spółka ORSS przedstawiła swój cennik operatorom, choć nie ma go jeszcze zatwierdzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Maciej Bułkowski, ma nadzieję, że nastąpi to najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

Generalnie ORSS proponuje operatorom opusty za zawarcie umowy na okres niż dłuższy niż dwa lata i np. od tego jak długi jest odcinek ciemnych włókien, który  dzierżawi operator. Ceny różnicowane są także w zależności od tego czy operator dzierżawi odcinek dystrybucyjny czy szkieletowy. Nie ma jednak jak w przypadku sieci w Wielkopolsce czy w Lubelskiem opustów w zależności od wielkości miejscowości, w której operator korzystający z infrastruktury ORSS będzie budował sieć dostępową. Zdaniem Krzysztofa Kacprowicza, prezesa Mediakom, który ma też firmę świadczącą usług operatorskie w województwie warmińsko-mazurskim, obecne proponowane przez ORSS ceny są dla lokalnych operatorów za wysokie.

Przedstawiciele ORSS argumentują, że ceny odzwierciedlają specyfikę regionu oraz ich sieci  i są już pierwsi operatorzy, którzy podpisali z nimi umowy na korzystnie z oferowanych usług. Jeden z operatorów na odcinku Pieniężno – Orneta, wydzierżawił już ciemne włókien i świadczy dzięki  temu swe usług klientom indywidualnym.

- Oczywiście jesteśmy cały czas otwarci na dyskusje związane z cennikiem czy na rozważenie wprowadzenia do oferty kolejnych usług – deklaruje Maciej Koziara, prezes ORSS.

 Samo województwo ocenia, że projekt budowy sieci szerokopasmowej jest ogromnym sukcesem, choć są świadomi, że efekty projektu będą odczuwalne gdy lokalni operatorzy wybudują sieci ostatniej mili, które umożliwią świadczenie usług dostępu do Internetu mieszkańcom.

- Samorząd województwa kosztem blisko 330 mln zł zrealizował inwestycję, dzięki której województwo warmińsko-mazurskie ma szansę stać się bardziej konkurencyjnym i innowacyjnym regionem. Jeżeli myślimy o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, musimy stworzyć inwestorom odpowiednie warunki do prowadzenia biznesu, w tym – co dziś oczywiste – sprawny i szybki kontakt ze światem – mówi Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

- Sieć szkieletowo-dystrybucyjna to ważny, ale nie jedyny krok w stronę budowania społeczeństwa informacyjnego w województwie. Teraz potrzebujemy operatorów telekomunikacyjnych, którzy wybudują sieci dostępowe łączące nowo wybudowaną sieć szkieletowo-dystrybucyjną z użytkownikami końcowymi. Jednak pełny sukces projektu możemy osiągnąć jedynie dzięki współpracy z lokalnymi samorządami – dodaje Sylwia Jaskulska.

Nie jest bowiem też tajemnicą, że problemem dla województwa mogą być koszty utrzymania sieci. Same tylko opłaty za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (np. linii światłowodowych) w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), które musiałyby ponosić województwo rocznie to ponad 12 mln zł. Stąd też inicjatywa „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, którego  celem jest obniżenie finansowo-ekonomicznych barier inwestycyjnych utrudniających przedsiębiorcom budowę infrastruktury telekomunikacyjnej tzw. ostatniej mili (są to sieci dostępowe łączące nowo wybudowaną sieć szkieletowo-dystrybucyjną z poszczególnymi domami, firmami i instytucjami).

Znoszenie barier ma polegać na ujednoliceniu i obniżeniu opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (np. linii światłowodowych) w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), a także zwolnienie z podatków od nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej tworzącej sieć szerokopasmową.  Do tej pory porozumienie w sprawie „Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur” podpisało 75 spośród 135 gmin i powiatów województwa. Część pozostałych jednostek samorządu terytorialnego również deklaruje chęć przystąpienia do Planu Cyfrowego, jednakże ostateczną decyzję uzależnia od decyzji Rad Gmin i Powiatów.

Marek  Jaślan

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci regionalne, Warmia i Mazury, warmińsko-mazurskie, ORSS, sieci światłowodowe, SSPW, Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie