Przejdź do treści

UKE i URE chcą ułatwić współpracę firm energetycznych i telekomunikacyjnych

Data: 2013-10-14 14:09:00
UKE i URE chcą ułatwić współpracę firm energetycznych i telekomunikacyjnych

Energetyka i telekomunikacja mają ze sobą coraz więcej wspólnego i współpraca firm z obu sektorów może przynieść wiele korzyści jednym i drugim, a także ich klientom. Pierwsza z branż stoi przed wyzwaniem modernizacji sieci i wdrażania technologii smart grid. Z kolei operatorzy telekomunikacyjne także dużo inwestują w rozwój sieci dostępowych. Dlaczego więc nie prowadzić wspólnie niektórych projektów i nie dzielić kosztów budowy sieci, a potem ich utrzymania? Regulatorzy obu rynków mają zamiar zachęcać firmy do takich  zachowań.

Dlatego też  Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Marek Woszczyk, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki zawarli porozumienie  na rzecz likwidacji barier w inwestycjach telekomunikacyjnych i energetycznych. 

Na początek prezesi UKE i URE zdefiniowali cztery obszary współpracy. – Po pierwsze chcemy się przyjrzeć naszej polityce regulacyjnej i ją skoordynować, gdzie to możliwe. Będziemy też chcieli wspólnie wypracować cały pakiet uzgodnień o charakterze technicznym, m.in. dotyczących prowadzonych inwestycji. Trzecim ważnym polem współpracy będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych. I wreszcie chcemy wspólnie jako UKE  i URE występować wobec izb branżowych czy samorządów – tłumaczy Marek Woszczyk.

W zakresie zagadnień szczegółowych i technicznych Porozumienie przewiduje m.in. wsparcie przedsiębiorstw energetycznych przez firmy telekomunikacyjne w zakresie funkcjonalności z sektora ICT, zapewnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy licznikami energii elektrycznej a urządzeniami zdalnych systemów pomiarowych i rozliczających, dostęp firm telekomunikacyjnych do infrastruktury pasywnej i nieruchomości przedsiębiorstw energetycznych oraz możliwość sprzedaży usług energetycznych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W dokumentacji Porozumienia znajdują się liczne, szczegółowe założenia realizacji zidentyfikowanych obszarów wspólnego zainteresowania UKE i URE, m.in. wskazanie  wzajemnych relacji między rynkiem energetycznym i telekomunikacyjnym w zakresie realizacji usług, rozpoznanie barier dla inwestycji telekomunikacyjnych i energetycznych i niezbędnych działań do ich usunięcia, zarysowanie koncepcji wspólnych inwestycji w sieci elektro-telekomunikacyjne oraz współpraca z izbami gospodarczymi i organizacjami konsumenckimi.

Według prezesów UKE i URE wspólnie inwestycje firm z obu branż dotyczyłyby głównie sieci ostatniej mili. Na obecnym etapie nie podjęli się jednak oszacowania wartość takich wspólnych możliwych inwestycji. Magdalena Gaj przypomniała tylko, że aby Polska spełnia wymogi Europejskiej Agendy Cyfrowej potrzebne jest jeszcze 17-30 mld zł na inwestycje w sieci telekomunikacyjne.  Marek Woszczyk podał natomiast, że roczne wydatki inwestycyjne operatorów energetycznych  to 4-5 mld zł. - Można szacować, że połowa z nich jest przeznaczona na budowę tzw. ostatniej mili – stwierdził Woszczyk

Magdalena Gaj poinformowała, że w ramach współpracy ustanowiony zostanie Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli każdego Urzędu. - Chcemy razem wypracować propozycje niezbędnych zmian w Prawie energetycznym i Prawie telekomunikacyjnym, które są potrzebne dla wsparcia wspólnych inwestycji przedsiębiorców z obu sektorów – podkreśliła Magdalena Gaj. – Z punktu widzenia realizacji wymagań Europejskiej Agendy Cyfrowej bardzo istotne jest także określenie zasad wzajemnego informowania o planowanych inwestycjach, a także ustalenie warunków dostępu do budowanej i istniejącej infrastruktury – dodała Prezes UKE. Według niej między firmami sektorów energetycznego i telekomunikacyjnego są i inne możliwe obszary współpracy, nie tylko wspólnie inwestycje w sieci, ale i np. możliwość wspólnego wykorzystania systemów CRM czy bilingowych. – w tym zakresie firm telekomunikacyjne mają spore doświadczeń – podkreśla Magdalena Gaj.

Marek Woszczyk przekonywał, że korzyści ze współpracy przedsiębiorstw  obu  sektorów powinni odnieść klienci w postaci np. spadku cen usług, choć jego zdaniem to nastąpi dopiero w dłuższej perspektywie.

- Wypracowanie spójnej polityki regulacyjnej obu organów pozwoli na racjonalizację funkcjonowania obydwu sektorów – mówi Marek Woszczyk. - Wspólne przygotowanie i przeprowadzanie inwestycji przez przedsiębiorstwa energetyczne i sektora ICT da pozytywny efekt w postaci obniżenia kosztów procesu cyfryzacji, którego ostatecznym beneficjentem będzie klient – odbiorca mediów energetycznych i teleinformatycznych – przekonuje prezes URE.

W kontekście podpisanego porozumienia UKE z URE warto przypomnieć, że firmy energetyczne telekomunikacyjne już samoistnie nawiązują ze sobą współprace. Kilka miesięcy temu o podpisaniu oficjalnych umów w tym zakresie informowały np. Orange Polska i PGE Polska Grupa Energetyczna czy T-Mobile i Turonem. To  pokazują, ze współpraca między branżą energetyczną a telekomunikacyjną będzie się w przyszłości na pewno zacieśniać.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Magdalena Gaj, inwestycje, sieci, porozumienie, regulacje, energetyka, telekomunikacja, URE, UKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie