Przejdź do treści

SferaNet z lekkim poślizgiem zakończy projekt budowy sieci w powiecie dębickim

Data: 2015-10-15 08:55:00
Leonid Smirnov / Photogenica

SferaNet poinformowała, że  podpisała aneks do  umowy zawartej przez spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn.: „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II. 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Zmianie uległ okres trwania projektu. Dotychczasową datę końcową 30 września 2015 r. zastąpiono datą 15 października 2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległy w związku z powyższym harmonogram realizacji projektu. Zawarcie aneksu oznacza wydłużenie o 15 dni okresu realizacji projektu.

Efektem tego porjektu ma być zapewnienie dostępu do internetu 220 klientom końcowym. Inwestycja warta jest 2,13 mln zł, z czego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pochodzić ma 1,21 mln zł.

Źródło: SferaNet

Zdjęcie: Photogencia

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

aneks, PARP, inwestycje szerokopasmowe, PO RPW, podkarpackie, SferaNet

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie