Przejdź do treści

SferaNet będzie operatorem miejskiej sieci w Bielsku-Białej

Data: 2016-02-01 07:36:00
SferaNet będzie operatorem miejskiej sieci w Bielsku-Białej

SferaNet, lokalny operator z Bielska-Bialej poinformował, że jego oferta  zostala uznana za najkorzystniejszą w ramach postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla sieci szerokopasmowej miasta Bielska-Biała.

Jak podkreśla SferaNet, pozyskanie klientów instytucjonalnych wpisuje się w strategię spółki, której jednym z elementów jest zapewnienie stabilnych przychodów i kompleksowa obsługa podmiotów administracji publicznej.

W ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” została zbudowana  światłowodowa sieć szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi. Część sieci przeznaczona jest na potrzeby samorządu w celu wykonywania e-usług publicznych, połączenia budynków administracji samorządowej, połączenia szkół i placówek oświatowych oraz placówek kultury i bibliotek. Część infrastruktury pasywnej sieci będzie natomiast udostępniana innym operatorom na zasadach rynkowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 25, 4 mln zł. Dofinansowanie z EFRR: 19, 5 mln zł  zł  (83,63 proc. kosztów kwalifikowanych).
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:
-   Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;
-   Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;
-   Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;
-   Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;
-   Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;
-   Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;
-   Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;
-   Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych - 123 szt.;
-   Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;
-   Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) dostosowanych dla niepełnosprawnych - 3 szt.;
-   Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;
-   Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.

Źródło: SferaNet, Urząd Miasta Bielsko-Biała

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operator in, SferaNet, jst, śląskie, Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie