Przejdź do treści

Ruszyły konsultacje drugiego etapu projektu sieci regionalnej w Łódzkiem

Data: 2012-09-28 08:44:00
Ruszyły konsultacje drugiego etapu projektu sieci regionalnej w Łódzkiem

Województwo Łódzkie rozpoczęło konsultacje publiczne projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” polega na budowie sieci szerokopasmowej na wybranych obszarach (5 powiatów) województwa łódzkiego, która obejmie swoim zasięgiem znaczną część regionu południowego województwa. W ramach Projektu powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi i punktami dystrybucyjnymi na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Celem budowy szerokopasmowej sieci szkieletowo - dystrybucyjnej jest zapewnienie mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z wybranych obszarów Województwa Łódzkiego możliwości uzyskania dostępu do Internetu na poziomie podstawowym  o przepływności powyżej 2 Mbps poprzez oferowanie usług hurtowych operatorom ostatniej mili w miejscach wybranych jako punkty dystrybucyjne. Projekt zapewni możliwość podłączenia każdemu z przedsiębiorców telekomunikacyjnych na równych zasadach, z uwzględnieniem kryteriów „otwartości dostępu” oraz „neutralności technologicznej”.


Tym samym projekt jest odpowiedzią na wezwanie Komisji UE do rozwoju sieci szerokopasmowych w krajach członkowskich i sprzyja realizacji celów wskazanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej – dokumencie strategicznym dotyczącym perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym infrastruktury szerokopasmowej.

Celem konsultacji jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji w ramach Projektu oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. Obszary interwencji zostały ustalone na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zebranych od operatorów na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.


Województwo Łódzkie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do załączonej szczegółowej klasyfikacji miejscowości białych, szarych  i czarnych dla projektu „ŁRST – 2 Etap”. W szczególności zaproszeni są operatorzy telekomunikacyjni do przekazywania informacji na temat niezgodności w załączonych wynikach inwentaryzacji oraz na temat planowanych w najbliższych 3 latach inwestycji, na obszarach objętych załączoną inwentaryzacją, w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zgłoszenie powinno wykazywać niezgodności w załączonych wynikach inwentaryzacji lub wiarygodne plany inwestycyjne zapewniające, że w okresie najbliższych trzech lat operator przeprowadzi niezbędne inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, dla których prowadzone są niniejsze konsultacje.

Uwagi można przesyłać do dnia 29.10.2012. r. pocztą elektroniczną na adres: lrst@lodzkie.pl, faksem na numer: (42) 291 97 40, listownie na adres:  „ŁRST – 2 Etap” Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

Dokumenty do konsultacji znajdują się pod adresem: http://www.lrst.lodzkie.pl/pl/aktualnosci2/58-konsultacje-spoleczne.html

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konsultacje, inwestycje, sieci regionale, łódzkie, ŁRST

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie