Przejdź do treści

Ruszyło postępowania na wybór operatora infrastruktury dla śląskiej sieci regionalnej

Data: 2014-11-24 09:11:00
 Ruszyło postępowania na wybór operatora infrastruktury dla śląskiej sieci regionalnej

Województwo śląskie ogłosiło postępowanie o zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.

Zadanim operatora infrastruktury będzie świadczenie usług hurtowych na zasadach otwartego dostępu dla zainteresowanych operatorów sieci dostępowej, połączone z utrzymaniem i zarządzaniem siecią .

Partner prywatny, wykorzystując infrastrukturę Sieci udostępnioną przez Podmiot publiczny, w ramach realizacji przedsięwzięcia przygotuje Sieć w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, będzie ją eksploatował i nadzorował oraz zobowiązuje się do zapewnienia operatorom sieci dostępowych efektywnego dostępu hurtowego przez okres obowiązywania umowy, nie krótszy niż 7 lat.

Przedmiot partnerstwa zostanie szczegółowo określony w wyniku przeprowadzonych negocjacji. Szczegółowy opis przedmiotu partnerstwa zostanie przekazany na dalszym etapie postępowania kandydatom zaproszonym do składania ofert.

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Źródło: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

śląskie, Śląsk, sieci regionalne, operator infrastruktury

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie