Przejdź do treści

Resort cyfryzacji podsumowuje RSS-y i podlicza koszy ich działalności

Data: 2016-06-07 09:10:00
Resort cyfryzacji podsumowuje RSS-y i podlicza koszy ich działalności

W ramach perspektywy 2007-2013 w Polsce powstało prawie 30 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych: wybudowano ponad 23 tys. km sieci, a prawie 6 tys. km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych) - podlicza Ministerstwo Cyfryzacji w raporcie zamknięcia z ich budowy. Omawia w nim złożoność tych projektów oraz wyzwania, jakie stoją przed operatorami infrastruktury.

 

Wszystkie projekty Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) zostały zakończone. Najwcześniej finiszowały projekty konkursowych w woj. lubuskim (sierpień 2014) i pomorskim (listopad 2014). Pozostałe projekty ukończone zostały w II połowie 2015 r., z czego większość w grudniu.

Autorzy opracowania zwracają jednak uwagę, że widoczna jest duża dysproporcja czasu przeznaczonego na fazę przygotowania projektów (prac koncepcyjnych i uzyskania notyfikacji KE) w stosunku do fazy faktycznej realizacji projektów (projektowanie przebiegu sieci wraz z uzyskaniem prawa do korzystania z nieruchomości, budowę części pasywnej sieci, odbiór powykonawczy wraz z wykonaniem paszportyzacji, wybór operatora infrastruktury), oczywiście na niekorzyść tej drugiej . W wymiarze praktycznym oznaczało to, że wszystkie harmonogramy prac narzuconych wykonawcom na szczeblu poszczególnych województw były bardzo napięte, bo wszystkie projekty musiały zostać ukończone do 31 grudnia 2015 r. Dodatkowo strona publiczna była zazwyczaj bardzo ostrożn i bez notyfikacji projektów przez Komisję Europejską tylko jeden samorząd (województwo dolnośląskie) zdecydował się rozpocząć proces inwestycyjny na własne ryzyko.

Od początku realizacji projektów zrealizowano 29 352,61 km sieci, w tym wybudowano 23 490,52 km sieci oraz 5 862,09 km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W ramach budowy regionalnych sieci szerokopasmowych powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych). Na realizację projektów beneficjenci, do kwietnia 2016 roku, wydatkowali łącznie ponad 3 mld zł. Najdłuższa sieć regionalna powstała w Wielkopolsce - 4 594 km. W tym województwie zarazem wykorzystano w największym stopniu istniejącą już wcześniej infrastrukturę, bo blisko 2,2 tys. km.

W większości sieci zlokalizowane są w drogach samorządowych (25,1 proc. w drogach gminnych, 39,97 proc. w drogach powiatowych, 24,35 proc. w drogach wojewódzkich). W drogach krajowych zlokalizowanych jest 10,58 proc. sieci.

Lokalizacja sieci w drogach samorządowych, jest zarazem dziś dla ich właścicieli i operatorów infrastruktury największym problem. RSS-y borykają się bowiem z wysokimi kosztami funkcjonowania. Powodem tego stanu rzeczy są kwestie związane m.in. z daninami publicznymi wynikającymi ze sposobu budowy i długości infrastruktury, Jak wynika z przeprowadzonych analiz przez resort cyfryzacji w skali globalnej łączne koszty roczne wynikające z podatku od nieruchomości i opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią połowę (dokładnie 54 proc.) wszystkich opłat płaconych przez wszystkie RSS łącznie. Roczne obciążenia wszystkich RSS związane z tymi opłatami przewyższają wartość 60 mln zł. Przy rocznych kosztach wszystkich RSS wynoszących ponad 108 mln zł. Obciążenia te odgrywają, więc znaczącą rolę. Po zliczeniu wszystkich kosztów rocznych związanych z utrzymaniem wszystkich RSS opłata za zajęcie pasa drogowego wynosi 36 proc. tej wartości a podatek od nieruchomości 18 proc.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego natomiast dla modelowego województwa to średnio rocznie 23 proc. wszystkich kosztów, pryz czym np. w województwie warmińsko-mazurskim jest to 60 proc. W tym zestawieniu w stosunkowo najlepszej sytuacji jest województwo dolnośląskie, gdzie rocznie te koszty szacowane są na 0, 22 mln zł, z tego względu, że sieć tam powstawała głównie wzdłuż linii kolejowej. Dla porównania na Warmii i Mazurach jest o 12,2 mln zł.

Jednak koszty wynikające z zajęcia pasa drogowego i podatku od nieruchomości to nie wszystkie koszty, jakie są związane z daninami publicznymi. Część sieci została wybudowana na obszarach leśnych. Choć koszty tego typu nie są obecne we wszystkich projektach i nie stanowią znacznego udziału w całkowitych kosztach funkcjonowania RSS, to np. w woj. warmińsko-mazurskim wynoszą one 200 tys. zł.

Problemem operatorów infrastruktury jest też to, że sieci te podlegają regulacjom unijnym (wybudowane zostały ze wsparciem środków publicznych). Nie są więc oni np. pewni, czy mogą podłączać operatorów dostępowych sieci bezprzewodowych i komórkowych. Problematyczne jest też określenie możliwości i zasad rozbudowy, nadbudowy i modernizacji sieci (np. poprzez dobudowanie nowej infrastruktury tj. studni, kabli, węzłów) w okresie trwałości projektów.

Wszystkie te problemy są obecnie procedowane w resorcie cyfryzacji. Rozpoczęto działania w celu ich rozwiązania.

Zdaniem autorów opracowania sposobem na poprawienie rentowności RSS może być wykorzystanie sieci przez podmioty publiczne na cele związane z ich działalnością. W związku z rodzącymi się wątpliwościami w tym zakresie należy wcześniej w uzgodnieniu z Komisją Europejską określić możliwości i zasady świadczenia przez Regionalne Sieci Szerokopasmowe usług jednostkom samorządu terytorialnego i kwestie czy zasady te mogą być inne niż w przypadku odbiorców komercyjnych. Jest to zadanie, które wymaga wspólnego działania Rządu i Właścicieli Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Kolejną szansą jest dla RSS-ów jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa związany z budową sieci ostatniej mili.

Autorzy raportu podkreślają na koniec , że same jednak Regionalne Sieci Szerokopasmowe nie przełożą się na widoczny dla obywateli efekt bez dalszych inwestycji w sieci „ostatniej mili”. W tym zakresie wielkie oczekiwania są kierowane w stronę 1 Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i w stronę inwestycji samego rynku telekomunikacyjnego. Stworzone w poprzedniej perspektywie finansowej UE sieci umożliwiają rozwój, jednak wykorzystanie ich potencjału to kolejne wyzwanie, przed którym stoi nasz kraj.

Opracował Marek Jaślan

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci regionalne, RSS, podsumowanie, raport, koszty, inwestycje, sieci szkieletowe, ministerstwo cyfryzacji

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie