Przejdź do treści

Przetarg na operatora infrastruktury Dolnoślaskiej Sieci Szerokopasmowej

Data: 2013-10-08 13:29:00
Przetarg na operatora infrastruktury Dolnoślaskiej Sieci Szerokopasmowej

Województwo Dolnośląskie ogłosiło postępowanie – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – na wybór podmiotu prywatnego do pełnienia funkcji Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowę i eksploatację sieci. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym przez ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. uszczegółowienie projektu wykonawczego części aktywnej sieci w celu dostosowania go do modelu świadczenia usług przyjętego przez partnera prywatnego, a następnie wybudowanie elementów części aktywnej - zgodnie z uszczegółowionym projektem wykonawczym i projektami budowlanymi dostarczonymi przez podmiot publiczny.
 
Zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu partner prywatny będzie miał możliwość uczestnictwa w odbiorach sieci oraz rozpocznie pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury z datą przejęcia infrastruktury w dzierżawę. Partner prywatny (koncesjonariusz) i będzie świadczył nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania umowy, usługi polegające na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej innym operatorom. Powierzenie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu do używania nastąpi w zamian za czynsz. Partner prywatny zachowa prawo do  zatrzymywania dochodu osiąganego z tytułu świadczenia usług w oparciu o powierzoną infrastrukturę. Szczegółowy opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego zawiera ogłoszenie.


Podstawowe parametry Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, która zostanie powierzona Operatorowi Infrastruktury, są następujące:

- długość  – co najmniej 1 564 km
- liczba węzłów sieci – co najmniej 157, z tego:węzły szkieletowe (funkcja retransmisji, agregacji, zwielokrotnienia i dostępu do sieci) – 9, węzły dystrybucyjne (funkcja agregacji i dostępu do sieci) – 82,  węzły dostępu do sieci (pasywne punkty styku) – co najmniej 66,
- liczba centrów zarządzania siecią (CZS, zCZS)
- liczba internetowych punktów wymiany ruchu z sieciami operatorów telekomunikacyjnych (IPX): 2
- liczba ustalonych punktów styku z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową – 2.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

DSS, sieci regionalne, operator infrastruktury, dolnośląskie, Dolny Śląsk, przetarg

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie