Przejdź do treści

Promesa kredytowa w konkursie POPC wymagana będzie później

Data: 2016-02-15 21:15:00
Promesa kredytowa w konkursie POPC wymagana będzie później

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z licznymi uwagami potencjalnych beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dotacje na budowę sieci w konkursie POPC, zgodziła się na przesunięcie obowiązku przedłożenia promesy lub umowy kredytowej na etap po otrzymaniu dofinansowania. Oznacza to, że takie dokumenty nie będą  konieczne na etapie  składania wniosku o dofinansowanie.

Operator będzie musiał natomiast złożyć odrębne oświadczenia, że  w przypadku przyznania dofinansowania na projekt przedłoży bezwarunkową promesę kredytową na wymaganą wartość przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Promesa będzie musiała być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50 proc. wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa. Jeżeli wnioskodawca uzyska dofinansowanie kilku projektów w ramach danego konkursu, promesa musi być wystawiona na kwotę, która wraz z posiadanym kapitałem własnym przedsiębiorstwa zabezpieczy realizację wszystkich zatwierdzonych projektów.

Zdaniem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (reprezentującej małych operatorów, w tym uczestników bieżącego konkursu POPC) przeniesienie wymogu wykazania zabezpieczeń finansowych na etap po przyznaniu dofinansowania, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jest najwłaściwszym i najefektywniejszym rozwiązaniem dla wszystkich stron procesu aplikacyjnego. Pozwala też włączyć w negocjacje z instytucjami finansowymi konkretny projekt i biznesplan, który otrzymał dofinansowanie i  i biznesplan, który otrzymał dofinansowanie.

Źródło: CPPC, własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

CPPC, POPC, dofinansowanie, dotacje unijne

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie