Przejdź do treści

Można się ubiegać o środki z programu Łącząc Europę

Data: 2016-03-15 07:47:00
Można się ubiegać o środki z programu Łącząc Europę

Został przyjęty plan pracy europejskiego mechanizmu finansowania „Connecting Europe Facility” (CEF) na rok 2016 - poinformował resort cyfryzacji.

Szczegółowy zakres konkursów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszyscy zainteresowani możliwością pozyskania finansowania w konkursach ogłaszanych w ramach CEF Telecom i najbliższych konkursach z planu pracy na rok 2016, mogą uczestniczyć w spotkaniu online „Virtual Information Day”, które odbędzie się 17 marca br. - Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na TRANSMISJĘ ze spotkania. 

Pytania można zadawać już teraz, wysyłając je na adres: INEA-CEF-Telecoms-Infoday@ec.europa.eu najpóźniej do 15 marca. Odpowiedzi zostaną przekazane w trakcie sesji, w części przewidzianej na godz.11:15 - 12:30, po sesji prezentacji najbliższych konkursów, dla których termin składania wniosków mija już 19 maja: Business Registers Interconnection System (BRISElectronic Exchange of Social Security Information (EESSI i eProcurement.

Podczas samej sesji będzie możliwość zadawania pytań za pośrednictwem Twittera poprzez umieszczenie w treści pytania hashtaga #CEFTelecomDay i us@inea_eu.

Przyjęty plan pracy na rok 2016

Więcej informacji o CEF można znaleźć na archiwalnej stronie Minsiterstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w serwisie Komisji Europejskiej.

Instrument „Łącząc Europę” ma wzmocnić jednolity rynek europejski dzięki zapewnieniu infrastrukturalnego wsparcia dla transgranicznych kontaktów obywateli oraz przedsiębiorców z administracją poprzez ekosystem połączonych wzajemnie i interoperacyjnych cyfrowych paneuropejskich usług publicznych. O finansowanie mogą się ubiegać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady CEF jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”. Dokument określa podstawowe zasady, cele i zakres wsparcia projektów ze środków CEF. Instrument przeznaczony jest do realizacji projektów dotyczących rozwoju, budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Wsparcie mogą uzyskać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarach infrastruktury usług cyfrowych (Digital Services Infrastructure – DSI) oraz sieci szerokopasmowych.

Pytania można kierować do Punktu Kontaktowego CEF, prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, na adresy:

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Łącząc Europę, dotacje unijne, ministerstwo cyfryzacji, Komisja Europejska

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie