SferaNet z lekkim poślizgiem zakończy projekt budowy sieci w powiecie dębickim

SferaNet z lekkim poślizgiem zakończy projekt budowy sieci w powiecie dębickim

SferaNet poinformowała, że podpisała aneks do umowy zawartej przez spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn.: „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II. 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.


Zmianie uległ okres trwania projektu. Dotychczasową datę końcową 30 września 2015 r. zastąpiono datą 15 października 2015 r. Odpowiedniej korekcie dostosowującej uległy w związku z powyższym harmonogram realizacji projektu. Zawarcie aneksu oznacza wydłużenie o 15 dni okresu realizacji projektu.

Efektem tego porjektu ma być zapewnienie dostępu do internetu 220 klientom końcowym. Inwestycja warta jest 2,13 mln zł, z czego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pochodzić ma 1,21 mln zł.

Źródło: SferaNet

Zdjęcie: Photogencia