Realizacja drugiego etapu ŁRST zakończona

Realizacja drugiego etapu ŁRST zakończona

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poinformował, że zakończył wszelkie prace związane z realizacją 2 etapu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST).


Sieć obejmująca południową część województwa, niebawem zostanie przekazana operatorowi infrastruktury, tj. firmie Infratel. Operator już przygotował projekt cennika usług i wystąpił do UKE po jego akceptację.

Sieć wybudowana w drugiem etapie ŁRST objęła swym zasięgiem powiaty: opoczyński, pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski. Projekt zakładał utworzenie 550 km szkieletowej sieci światłowodowej wraz z 5 węzłami szkieletowymi w szpitalach w: Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku i Opocznie. W tym przypadku w odróżnieniu do etapu pierwszego projekt przewidywał też warstwę dystrybucyjną i udostępnienie infrastruktury operatorom ostatniej mili.

Źródło: ŁRST