Przetarg na wykonawcę sieci regionalnej w Świętokrzyskiem

Przetarg na wykonawcę sieci regionalnej w Świętokrzyskiem

Województwo Świętokrzyskie ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.


Najważniejsze parametry charakterystyczne określające wielkość całej inwestycji: - szacunkowa łączna długość kanalizacji kablowej to około 1 423 km, - 8 węzłów szkieletowych, - 135 węzłów dystrybucyjnych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 4 obszary inwestycyjne. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybrane części zamówienia.


Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających to blisko 196,5 mln zł netto. Oferty można składać do 1 października 2012 roku.


Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji oraz wymagania zamawiającego do przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Źródło: Urząd Marszałkowski woj.świętokrzyskiego