Projekt SSPW na Podlasiu: jeszcze nie czas na otwieranie szampana

Projekt SSPW na Podlasiu:  jeszcze nie czas na otwieranie szampana

W województwie podlaskim wybudowana regionalna sieć szkieletowa liczy 1885 km, czyli o 21 km więcej niż pierwotnie planowano. Do pełnego sukcesu projektu brakuje jednak wyposażenia jej w elementy aktywne i wyłonienia podmiotu, który będzie nią zarządzał.


W zasięgu sieci regionalnej w Podlaskiem znajdzie się 2089 miejscowości. W zdecydowanej większości (86 proc.) to infrastruktura wybudowana od podstaw, 167,8 km (9 proc. sieci) powstało przy wykorzystanie istniejących kanałach technologicznych, a 96 km (5 proc.) wydzierżawiono od Hawe. Wartość projektu to 252 mln zł.

Realizujące projekt województwo zdecydowało się podzielić budowę na osiem obszarów inwestycyjnych. W każdym z nich zlokalizowany jest jeden węzeł szkieletowy i za każdy oddzielenie odpowiadał wyłoniony w przetargu wykonawca, choć niektórzy z nich wygrali postępowania na dwa lub nawet trzy obszary inwestycyjne. W trzech obszarach inwestycyjnych za budowę sieci odpowiada konsorcjum KT Corporation, Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych, Daewoo International Corporation i Biatel Telekomunikacja. W dwóch obszarach inwestycyjnych kontrakty na budowę sieci uzyskała Aldesa, a zlecenia na jeden obszar pozyskali: Optronik, Sprint i Wasko

– Budowę sieci udało się zrealizować, choć wielu wątpiło, ze uda się przeprowadzić takie przedsięwzięcie w tak krótkim czasie. Do pełnego sukcesu jeszcze trochę brakuje, ale ciągle wierzymy, że na koniec roku będziemy mogli otwierać szampana – mówi Grzegorz Stelmaszek, kierownik projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w województwie podlaskim. Dodaje, że trudno też wyróżniać szczególnie któregoś z wykonawców, bo wszyscy oddali swe prace 30 września, czyli w ostatnim dniu umowy.

Mówiąc o niepełnym sukcesie projektu SSPW na Podlasiu na dziś, Stelmaszek ma na myśli zawirowania związane z wyborem operatora infrastruktury podlaskiej sieci. Według niego województwo przygotowywało się do jego wyłonienia starannie i wiosną ubiegłego roku zainicjowało dialog konkurencyjny z kandydatami od zarządzani podlaską siecią. Było ich trzech: Grenn Operator oraz spólkii utworzone przez Alcatel-Lucent i Hawe. Ostatecznie do województwie wpłynęły dwie oferty (Hawe zrezygnował z jej składania), a zwycięzcą postępowania została firma Green Operator. Ta jednak nie wpłaciła wadium i zrezygnowała z podjęcia się rol operatora infrastruktury.

- W tej sytuacji chcąc skończyć projekt, zorganizowaliśmy dwa postępowanie. przetargowe. Pierwsze nad dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w naszej sieci oraz drugie na operatora infrastruktury. Szczególnie istotne jest to pierwsze, bo musimy zdążyć z zakończeniem projektu do końca roku - mówi Grzegorz Stelmaszek .

Oferenci zainteresowani wyposażeniem podlaskiej sieci w urządzenia aktywne mają czas na złożenie ofert do końca tego tygodnia. Jednak postępowanie zostanie prawdopodobnie wydłużone, bo Alcatel-Lucent zgłosiło zastrzeżenia do jego kształtu.

- Jeśli chodzi o postępowanie na operatora infrastruktur na oferty czekamy do 6 listopada, ale w tym przypadku jesteśmy gotowi sami przejąć to zadania, jeśli nikt by się nie zgłosił lub oferty nie spełniały wymagań - mówi Grzegorz Stelmaszek.

Powstała w województwie podlaskim sieć regionalna i składa się z ośmiu węzłów szkieletowymi w: Białymstoku, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem oraz warstwy dystrybucyjnej ze 173 węzłami na terenie województwa.

Dodatkowo wybudowano dwa łączniki światłowodowe do powstających sieci ościennych województw tj. do sieci lubelskiej i warmińsko – mazurskiej.

Podlaskie chciało też połączyć swą infrastrukturę z siecią regionalna powstającą na Mazowszu. Jednak ze strony mazowiedckiego nie było specjalnego zainteresowania uruchomienia punktu sytku.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i ISP na Podlasiu nie kryją rozczarowania, że w ramach pierwszego konkursu POPC na projetky szerokopasmowe, dla woj. podlaskiego wyłoniono tylko dziewięć obszarów inwestycyjnych (na 230 w całym kraju), w których operatory budujący sieci mogą otrzymać z POPC dofinansowanie na budowę sieci ostatniej mili. Swym zasięgiem obejmują one ponad 20 tys. gospodarstw domowych, a kwota dofinansowanie przypadająca na Podlasie w pierwszym konkursie POPC na budowę szerokopasmowych sieci sięga 35 mln zł.

Marek Jaślan