Kto chce budować sieć regionalną na Podlasiu

Kto chce budować sieć regionalną na Podlasiu

Samorząd województwa podlaskiego rozpoczął ocenę ofert, które wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowego Internetu w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.


Chętnych do włączenia się w budowę sieci regionalnej na Podlasiu jest ośmiu. Trzech oferentów wyraziło gotowość podjęcia budowy sieci we wszystkich ośmiu obszarach inwestycyjnych, pozostali są zainteresowani mniejszymi odcinkami, bowiem województwo podzieliło zamówienie na osiem części.

Grzegorz Stelmaszek, zastępca dyrektora departamentu społeczeństwa informacyjnego w podlaskim urzędzie marszałkowskim, jest bardzo usatysfakcjonowany skalą zainteresowania przetargiem oraz liczbą ofert, jaką złożyli potencjalni wykonawcy. W każdym obszarze inwestycyjnym województwo ma bowiem co najmniej cztery oferty do wyboru. – Obecnie analizujemy złożone oferty, ale jest bardzo prawdopodobne, że dwóch wykonawców otrzyma zamówienie na dwa obszary inwestycyjne, a czterech na jeden – mówi Grzegorz Stelmaszek. I co ważne, jak podkreśla, złożone oferty nie odbiegają bardzo od wstępnych kalkulacji kosztów inwestycji, jakie poczyniło województwo dla poszczególnych części zamówienia.

Aż trzy podmioty, które złożyły swe oferty, ubiegają się o zamówienie w każdym obszarze inwestycyjnym. Są to konsorcjum skupione wokół Wasko ze spółkami Fonbud i D2S, hiszpańska firma z Madrytu Aldesa Construcciones oraz konsorcjum wokół koreańskiego KT Corporation, w którego skład wchodzą też koreańskie Daewoo International Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych oraz Biatel Telekomunikacja.

Budową sieci na sześciu obszarach inwestycyjnych zainteresowane są Hawe Telekom i Hawe Budownictwo z Legnicy, które wspólnie złożyły ofertę. Swe siły w przetargu połączyły też firmy Energopol Południe z Sosnowca i RCI z Poznania, które ubiegają się o kontrakty na czterech obszarach inwestycyjnych.

Samodzielnie do przetargu przystąpiły natomiast firmy Sprint z Olsztyna i Optronik z Lublina, z których każda ubiega się o zamówienia w dwóch obszarach inwestycyjnych.

Jeden z oferentów, firma Elektro-Silver z Łomży wraz z partnerem z Ukrainy, stara się o zamówienie tylko na jeden obszar inwestycyjny (B), obejmujący powiaty moniecki i grajewski. W wyścigu o kontrakt na tę część zamówienia Elektro-Silver ma aż czterech konkurentów, którzy w dodatku złożyli znacznie korzystniejsze cenowo oferty – najniższą cenę za wybudowanie sieci na tym obszarze zaproponowała hiszpańska Aldesa.

Największym zainteresowaniem wśród oferentów ciszyły się jednak obszary inwestycyjne C (obejmujący powiaty bielski i hajnowski) oraz D na południu województwa (powiat siemiatycki), w których Urząd Marszałkowski w Bialymstoku ma do wyboru aż po sześć ofert. Gdyby brać pod uwagę tylko cenę, to faworytem w tych obszarach byłby Optronik z Lublina, który ubiega się właśnie o te części zamówienie i złożył korzystniejsze oferty od konkurentów.

Stosunkowo najmniejszy wybór (po cztery oferty) województwo ma w trzech obszarach inwestycyjnych: A (obszar wokół Białegostoku), E (powiat sokólski) i wysunięty najbardziej na północ województwa F (powiaty: suwalski, augustowski i sejneński). Na obszarach tych konsorcjom, które złożyły oferty na wszystkie części zamówienia,stawia czoła Hawe, która największe szanse na pozyskanie kontraktu ma w rejonie Białegostoku (A) i suwalsko-augustowskim, gdzie przebija konkurentów cenowo. W powiecie sokólskim najlepszą cenowo ofertę złożyli jednak Hiszpanie z Aldesy.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku wyjaśnia natomiast sprawę firmy Sprint, która złożyła dwie oferty, tyle, że pomyliła obszary,których dotyczyły. Sprint ubiega się o kontrakty w częściach zamówienia B (powiaty grajewski i moniecki) oraz H (powiaty łomżyński i koleński). I ponoć omyłkowo firma złożyła ofertę na pierwszy z obszarów podając cenę, którą skalkulowała na obszar drugi i odwrotnie. – Będziemy to wyjaśniać z firmą – mówi Grzegorz Stelmaszek. Chciałby on, aby przetarg na wykonawcę sieci był ostatecznie rozstrzygnięty jeszcze w listopadzie. Równocześnie województwo poszukuje inżyniera kontraktu, na którego właśnie ogloszono konkurs.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ok. 1850 km linii kanalizacji teletechnicznej oraz 181 węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych. Orientacyjny koszt całkowity budowy infrastruktury pasywnej powinien zamknąć się w kwocie 170 mln zł.

Termin zakończenia projektu to październik 2015 roku.

Marek Jaślan