Konkurs POPC na budowę sieci potrwa do końca lutego

Konkurs POPC na budowę sieci potrwa do końca lutego

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że konkurs POPC dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” potrwa dłużej o dwa tygodnie i wnioski konkuroswe można składać do 29 lutego 2016 r.


Przyczyną są problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przez którą się składa wnioski.

Konkurs został ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku i miał być pierwotnie zakończony 31 grudnia 2015 roku. Jednak był już kilkakrotnie wydłużany. Pierwsze prolongata terminu była wynikiem wielu niejasności, jakie zgłaszali operatorzy już po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Druga – efektem opublikowanych na początku stycznia zmian na liście obszarów wsparcia.

Źródło: POPC, własne