Budowa sieci na Warmi i Mazurach oraz na Podkarpaciu, a kłopoty Hawe

Budowa sieci na Warmi i Mazurach oraz na Podkarpaciu, a kłopoty Hawe

Opóźnieniami w rozliczeniu projektów szerokopasmowych realizowanymi przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim tłumaczy Hawe nie wykupienie obilgacji na kwotę 8,29 mln zł."Wypełnienie zobowiązań wobec obligatariuszy jest uzależnione od stopnia wykonania i rozliczenia projektów budowy sieci szerokopasmowych w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim realizowanych przez spółkę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ORSS"), spółkę w 100 proc. zależną od HAWE. Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania budowy infrastruktury liniowej w ramach dwóch umów zawartych z samorządami województw warmińsko mazurskiego oraz podkarpackiego na kwotę 257 072 000 zł netto oraz 252 700 000 zł netto odpowiednio wynosi 99,98 proc. w województwie warmińsko-mazurskim oraz 87,5 proc. w województwie podkarpackim, podczas gdy stopień rozliczenia projektów wynosi odpowiednio 59 proc. oraz 12 proc.. Opisana powyżej dysproporcja (choć mniejsza niż w porównaniu ze stanem na dzień 4 czerwca 2015 r.) oraz opóźnienia w rozliczeniach stały się powodem opóźnienia wykupu Obligacji" - napisla spółka w komunikacie

Wobec ustępujących zakłóceń w rozliczeniu projektów budowy sieci szerokopasmowej, spółka zamierza zintensyfikować działania związane ze sprzedażą posiadanej przez Grupę Kapitałową infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy.

W tym miesiącu Hawe będzie musiało jeszcze wykupić dwie inne seria obligacji o łącznej wartości nominalnej 25,8 mln zł.

Żródło: Hawe