55 mln zł za wyposażenie części aktywnej podlaskiej sieci

55 mln zł za wyposażenie części aktywnej podlaskiej sieci

Konsorcjum firm Comp z Warszawy (lider) oraz Infinity Group z Białegostoku złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej – województwo podlaskie”, Jej wartość to 55,3 mln zł.


Województwo podlaskie było zmuszone zorganizować oddzielny przetarg na dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w sieci SSPW, ponieważ wyłoniony w postęopwanou operator infrastruktury firma Green Operator zrezygnowała z podjęcia się rol operatora infrastruktury.

Województwo musi skończyć projekt do końca roku więc firmy Comp i Infinity Group muszą wykonać zadanie najpóźniej do 29 grudnia tego roku.

O zlecenie ubiegały się też Green Operator oraz konsorcjum firma Sotronic z Balic Balice i Viatelecome z Wroclawia.

Oferta pierwszej z tych firm została odrzucona, ponieważ jak oceniła zamawiający "oferta była niezgodna z ustawą", a druga została wykluczona z postępowania, ponieważ nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Podlsakiego