490 tys. gospodarstw domowych znajdzie się w zasiegu sieci dzięki 1. konkursowi 1.1 POPC

490 tys. gospodarstw domowych znajdzie się w zasiegu sieci dzięki 1. konkursowi 1.1 POPC

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa podał, że w I osi priorytetowej związanej z budową sieci telekomunikacyjnych, po pierwszym naborze wniosków, przyjęto do tej pory do realizacji umowy o wartości 316,5 mln zł. To 53 proc. całej kwoty przeznaczonej na ten konkurs oraz niecałe 8 proc. wszystkich środków przeznaczonych na całe Działanie 1.1, czyli wsparcie budowy sieci dostępowych w POPC.


Z 277 złożonych w 1. konkursie wniosków 227 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 94 przyjęto do realizacji. Z tego, na koniec października br., podpisane były 64 umowy o dofinansowanie (68 proc.). Wartość przewidzianego w nich dofinansowania wyniosła niespełna 213 mln zł, czyli 67 proc. całości dofinansowania wszystkich wniosków przyjętych do realizacji.

W wyniku realizacji wszystkich zakwalifikowanych po 1. konkursie wniosków powstaną sieci dostępowe o przepływności minimum 30 Mb/s, które swoim zasięgiem obejmą 490,5 tys. gospodarstw domowych w Polsce.

Źródło: telko.in