20 maja kolejna konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

20 maja kolejna konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

"W stronę Cyfrowej Polski” - pod takim tytułem odbędzie się 20 maja 2015 r. w Warszawie konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.


Konferencję otworzy Magdalena Gaj, prezes UKE, a jej tematyka w dużej mierze dotyczyć będzie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przewidziana jest także debata „Dostęp hurtowy - dotychczasowe doświadczenia w perspektywie POPC".

Zapisy na konferencję ruszą w przyszłym tygodniu.

Agenda konferencji