Przejdź do treści

Hyperion i MNI zmniejszyły swe szanse na operowanie siecią regionalną w Wielkopolsce

Data: 2014-04-08 08:26:00
Hyperion i MNI zmniejszyły swe szanse na operowanie siecią regionalną w Wielkopolsce

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa poinformowała, że po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Konsorcjum MNI Centrum Usług  oraz Hyperion, Komisja Koncesyjna powołana dla przeprowadzenia postępowania uznała, że złożone przez ww. Konsorcjum dokumenty nie potwierdzają, że konsorcjum to spełniło warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu  o koncesji z dnia 26.07.2013 r.

Mając powyższe na uwadze, podzielając stanowisko Komisji Koncesyjnej, Koncesjodawca uznał, że Konsorcjum MNI Centrum Usług  z siedzibą w Radomiu oraz Hyperion  z siedzibą w Warszawie nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji z dnia 26.07.2013 r., powtórzonych w Opisie Warunków Koncesji.

Po otwarciu w dniu 12 marca 2014 roku ofert złożonych przez dwóch oferentów, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Konsorcjum MNI Centrum Usług  i Hyperion. Zgodnie z zasadami przeprowadzania postępowań o udzielenie koncesji, Koncesjodawca po ocenie ofert wezwał Konsorcjum MNI Centrum Usług i Hyperion do przedstawienia dokumentów szczegółowo określonych w ogłoszeniu. W terminie zakreślonym przez Koncesjodawcę konsorcjum MNI Centrum Usług i Hyperion S.A. nie złożyło wszystkich wymaganych do zawarcia umowy dokumentów, co spowodowało konieczność uznania, iż ww. konsorcjum nie spełniło warunków udziału w postępowaniu koncesyjnym na wybór Operatora Infrastruktury. Powyższa decyzja koncesjodawcy może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Źródło: WSS

Więcej o zawirowaniach w WSS tutaj

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci regionalne, WSS, operator infrastruktury, Wielkopolska, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, wielkopolskie, Hyperion, MNI

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie