Przejdź do treści

Ericpol i NTT Systems partnerami gminy Szelków w walce z e-wykluczeniem

Data: 2013-03-28 06:55:00
 Ericpol i NTT Systems partnerami gminy Szelków w walce z e-wykluczeniem

50 laptopów z dostępem do Internetu, darmowe serwisowanie i bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Szelków, położonej w północnej części województwa mazowieckiego – oto najważniejsze założenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Szelków”. W jego realizacji weźmie udział konsorcjum firm Ericpol i NTT System.

Celem programu jest dostarczenie komputerów z dostępem do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności. Uczestnicy dostaną do bezpłatnego użytkowania laptopy z dostępem do Internetu, zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi komputera, najważniejszych programów pakietu biurowego, obsługi poczty elektronicznej oraz bezpiecznego korzystania z sieci. Udział w projekcie ma wyrównać ich szanse w dostępie do informacji, wiedzy i alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wysokość środków pozyskanych przez Gminę Szelków to 2,8 mln zł .

– Dzięki temu projektowi nasza gmina dołączy do gmin otwartych na świat, dynamicznie rozwijających się inwestujących w człowieka i nowoczesne technologie – powiedział Arnold Grossman, wójt gminy Szelków na konferencji prasowej inaugurującej projekt.

Jego realizacja przewidziana jest do października 2020 r. W ciągu najbliższych 12 miesięcy konsorcjum Ericpol  i NTT System  skupi się na budowie infrastruktury, by dostarczyć Internet do domów wszystkich beneficjentów.

– Obecnie pracujemy nad planem radiowej sieci telekomunikacyjnej, który umożliwi takie zlokalizowanie wież radiowych, aby zmaksymalizować zasięg Internetu w Gminie. W połowie roku chcemy postawić pierwszy maszt na budynku szkoły – mówi Szymon Nowakowski, kierownik projektu z firmy Ericpol.

Rekrutację beneficjentów do projektu gmina rozpocznie 2 kwietnia. Mogą do niej przystąpić osoby mieszkające i zameldowane w gminie Szelków. Kryterium udziału jest korzystanie z pomocy społecznej lub orzeczenie pierwszego lub drugiego stopnia niepełnosprawności. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 kwietnia 2013 r.

Źródło: Ericpol

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jst, wykluczenie cyfrowe, mazowieckie, 8.3 POIG

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie