Przejdź do treści

CPPC udostępniło listę potencjalnych obszarów wsparcia w POPC

Data: 2015-12-02 11:04:00
CPPC udostępniło listę potencjalnych obszarów wsparcia w POPC

Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa została opublikowana lista potencjalnych obszarów wsparcia przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC. Lista stanowi materiał informacyjny dla zainteresowanych dofinansowaniem w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Lista potencjalnych obszarów wsparcia została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC). Do przygotowania obszarów zostały wykorzystane dane o białych obszarach NGA – czyli miejscach gdzie nie ma i prawdopodobnie w ciągu trzech lat nie powstanie na zasadach komercyjnych infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca świadczenie usług dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Dane o białych obszarach NGA pochodziły z inwentaryzacji prowadzonej przez Prezesa  Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz z konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Białe obszary NGA zostały pogrupowane w potencjalne obszary konkursowe. Wyznaczono łącznie 1299 obszarów, z których 229 zostało zakwalifikowanych do pierwszego konkursu w ramach I osi PO PC ogłoszonego w dn. 30 września br.

Niniejsza lista wszystkich potencjalnych obszarów wsparcia została przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przedstawione obszary nie stanowią obszarów interwencji dla trwającego konkursu. Na potrzeby kolejnych konkursów zostanie przygotowana aktualna lista obszarów w oparciu o zaktualizowane dane. Tym samym znalezienie się obszaru na niniejszej liście nie oznacza automatycznie, iż w kolejnym konkursie taki obszar znajdzie się jako „obszar konkursowy”.

Największym pod względem wartości planowanych projektów inwestycyjnych jest rejon podwarszawskich gmin Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Dlatego obszaru przewiduje się kwotę wsparcia na poziomie prawie 38 mln zł przy intensywności wsparcia 43 proc. To daje orientacyjną wysokość środków niezbędnych na realizację celów POPC na tym obszarze na poziomie 88 mln zł (te kwoty nie są oczywiście ścisłe).

Poza wspomnianym wyżej, sześć największych projektów – o wartości powyżej 40 mln zł – przewiduje się w rejonie podwarszawskiego Piaseczna, Nowego Sącza (dwa obszary, łączna wartość ponad 100 mln zł), Żyrardowa i Rzeszowa.

Łącznie 39 obszarów przekracza 20 mln zł wartości niezbędnej inwestycji. Kolejnych 161 obszarów wymaga całkowitych kwot (dofinansowanie + wkład własny) w widełkach 10-20 mln zł.

Żróło: Ministerstwo Cyfryzacji, CPPC, telko.in

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

CPPC, POPC, dotacje unijne, obszary inwestycyjne

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie