Przejdź do treści

Co dalej samorządzie po wybudowaniu sieci?

Data: 2012-12-20 10:53:00
Co dalej samorządzie po wybudowaniu sieci?

Samorządy realizujące projekty budowy sieci szerokopasmowych już dziś powinny się zastanawiać nad modelem finansowym utrzymania wybudowanej infrastruktury – mówił Marek Trznadel (na zdjęciu), dyrektor projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST) podczas swej prezentacji na IX Forum Usług Szerokopasmowych.

Większość województw w Polsce zaangażowała się w budowę regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych, które powstają ze wsparciem funduszy unijnych.  Zakłada się, że w przyszłości sieci te będą wykorzystywane głównie do świadczenia usług hurtowych.

Trudny biznes na hurcie 

Marek Trznadel zwraca uwagę, że tego typu działalność charakteryzuje niska marża, a na rynku panuje duża konkurencja. – Z naszych doświadczeń z pilotażowym odcinkiem ŁRST wynika, że sieć hurtowa jest krytycznym elementem dla operatorów ostatniej mili i trzeba się liczyć z obniżeniem marż. To bardzo trudny biznes – mówi Marek Trznadel.
Wszystko to powoduje, że budowa sieci w celu udostępnienia jej tylko na rynku hurtowym jest bardzo rzadko opłacalna finansowo. Dlatego operatorzy komercyjni zazwyczaj przyjmowali inny model działania – infrastrukturę  budowali głównie w celu świadczenia usług detalicznych, a jedynie wolne zasoby przeznaczali dla usług hurtowych. 
Właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej musi bowiem ponosić szereg kosztów związanych z jej utrzymaniem, takich jak: podatki i dzierżawy, opłaty za energię elektryczną, amortyzacja, utrzymanie i serwis bieżący. Trzeba też założyć, że infrastrukturę będzie trzeba rozbudowywać i wliczyć też koszty świadczenia usług. Czy uzyskiwane z tytułu dzierżawy sieci wpływy mają szanse zrównoważyć te koszty?
– Podmiot komercyjny budujący infrastrukturę wyłącznie dla usług hurtowych może osiągać pozytywną marżę operacyjną, ale mało prawdopodobny jest dodatni wynik finansowy z uwagi na dużą amortyzację – uważa Marek Trznadel.

Jak dzielić koszty?

Dlatego tak istotny dla samorządu jest wybór modelu operatora infrastruktury, który będzie zarządzał siecią wybudowaną przez samorząd. – Chodzi tu głównie o to,  jak podzielić koszty utrzymania infrastruktury – wyjaśnia Marek Trznadel.
Najwygodniejsze dla samorządów byłoby przerzucenie większości kosztów na operatora infrastruktury. Jednak zdaniem Trznadla to się nie uda, bo na rynku trudno będzie znaleźć firmę, która się na to zgodzi.
Samorządy muszą się więc liczyć, z koniecznością ponoszenia części kosztów utrzymania wybudowanej infrastruktury. – Dość naturalnym może wydawać się rozwiązanie, że samorząd przejmie koszty amortyzacji, a reszta opłat spadnie na operatora infrastruktury. Moim zdaniem, jednak i w takim przypadku, trudno będzie zachęcić kogoś do podjęcia się roli operatora infrastruktury – uważa dyrektor Trznadel. Według niego samorządy będą też musiały zgodzić się na ponoszenie  kosztów podatków i dzierżawy (co mogą finansować z czynszu i środków własnych) oraz rozbudowy sieci (tu źródłem finansowania mogą być środki pomocowe lub własne).

Model spółki celowej

Samorządy do zarządzania wybudowaną siecią mogą powołać spółkę celową. – Zdaniem Marka Trznadla to sensowne rozwiązanie, ale pod warunkiem, że właściciel sieci (np. Urząd Marszałkowski) bierze na siebie koszty amortyzacji, podatków i dzierżawy oraz    ewentualnej  rozbudowy.
– Oczywiście można wszystkie koszty przerzucić na powołaną spółkę, ale wtedy trzeba się liczyć z koniecznością jej dotowania – podkreśla . I daje przykład   Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (KPSI), każdego roku wspieraną przez województwo dotacjami w wysokości 7-8 mln zł. Związane to jest głównie z sięgającymi 7 mln zł rocznie kosztami amortyzacji. Tymczasem roczne przychody KPSI w wysokości 2,5 mln zaledwie pokrywają koszty operacyjne w kwocie 2,4 mln zł.

Według Trznadla nie oznacza to, że samorządy nie powinny budować sieci, ale muszą zdawać sobie sprawę z realiów i zawczasu  przewidzieć w budżetach środki na rozwój infrastruktury, jej odtwarzanie czy dotacje dla spółek celowych.
Warto też myśleć szerzej i już dziś w Narodowym Planie Szerokopasmowym i następnej unijnej perspektywie finałowej przewidzieć środki na rozbudowę wybudowanych przez samorządy sieci.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

inwestycje, infrastruktura, samorządy, sieci szerokopasmowe, finansowanie, jst

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie