Przejdź do treści

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa gotowa do świadczenia usług

Data: 2016-03-07 08:23:00
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa gotowa do świadczenia usług

Regionalna sieć w województwie śląskim startuje z usługami w tym miesiącu. Budowa sieci została zakończona w grudniu 2015 r., a całość sieci przekazana operatorowi infrastruktury w końcu lutego 2016 r.

W ramach inwestycji związanej z budową Śląskiej Regionalnej Siecie Szkieletowej powstała infrastruktura światłowodowa o długości ok. 457 km. Specyfiką szerokopasmowego projektu w tym województwie było to, że sieć składa się z dwóch oddzielnych części: północnej o długości 252 km i południowej, która liczy 205 km. Część północna łączy m.in. Tarnowskie Góry, Lubliniec, Kłobuck, Częstochowę, Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. W zasięgu części południowej znajdują się m.in. Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Wodzisław Śląski, Rybnik i Racibórz.

Taka koncepcja wykrystalizowała się podczas konsultacji projektu z operatorami. Ponieważ na Śląsku dostępność usług szerokopasmowych ma wyraźnie charakter wyspowy i ogranicza się głównie do centralnej części województwa, budowa sieci została zaprojektowana tam, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna jest najsłabiej rozwinięta, a więc na górze i dole województwa. Przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski inwentaryzacja sieci potwierdziła także, że są to obszary, gdzie ze względu na brak infrastruktury mieszkańcom trudno uzyskać atrakcyjną ofertę usług internetowych, nie mówiąc o konkurencyjnym wyborze.

A zgodę na budowę Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej regionalni radni dali w 2010 r. Przeprowadzone w tamtym czasie analizy pokazały, że w woj. śląskim ok. 1,6 mln mieszkańców w ok. 1,1 tys. miejscowości miało ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowych. Zdaniem samorządu budowa sieci stała się niezbędna, by zapobiegać tzw. wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców znacznej części regionu.

- To jest sieć, która likwiduje białe plamy. Udostępni mieszkańcom, firmom, wszystkim, którzy opierają swoją działalność na wymianie i dostępie do informacji, możliwość korzystania z internetu. Dostępne badania wskazują, że każde podniesienie współczynnika cyfryzacji o 1,2 proc. powoduje podniesienie lokalnego PKB co najmniej o 1 proc. - mówił podczas podsumowania projektu Kazimierz Karolczak, członek zarządu woj. śląskiego.

Przed realizacją projektu notyfikowano go w Komisji Europejskiej ze względu na występowanie pomocy publicznej. Partnerami przedsięwzięcia stały się Lasy Państwowe oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, na terenach których powstawała część infrastruktury. Ogółem przewidziana odpowiednią specustawą procedura związana z wykorzystywaniem nieruchomości na potrzeby celu publicznego objęła ok. 7,5 tys. działek. Umowę z wykonawcami, korymi były firmy Atem i Fonbud, podpisano w październiku 2014 r.

W ramach inwestycji powstał rurociąg kablowy składający się z czterech rur o średnicy 40 mm o długości ponad 450 km. W jednej rurze umieszczony został światłowód z 72 włóknami. Ponad 7 km światłowodu umieszczono w kanale technologicznym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 492 pomiędzy Kłobuckiem a Wręczycą Wielką. Ponadto powstało 58 węzłów szkieletowych. 17 węzłów (typu A) zostało zlokalizowanych w miastach powiatowych. Węzły te są zlokalizowane w pomieszczeniach teletechnicznych, serwerowniach, własnych lub współdzielonych z innymi operatorami lub kontenerach. Przełącznice światłowodowe są zabudowane w 19'' szafach teleinformatycznych. 41 węzłów (typu B) znajduje się w miastach gminnych oraz mniejszych miejscowościach. Węzły te są zlokalizowane w wydzielonych studniach kablowych, umieszczonych przy trasie sieci szkieletowej. Wyposażone są w mufo-przełącznice umożliwiające połączenie z wieloma kablami światłowodowymi innych operatorów. Powstała w ramach inwestycji sieć ma charakter pasywny, jednakże operator infrastruktury został zobowiązany do wyposażenia sieci w urządzenia aktywne.

Wybudowaną w ramach projektu siecią będzie zarządzał wybrany w postępowaniu koncesyjnym operator infrastruktury, którym została firma Green Operator z Warszawy. Przez 15 lat Green Operator będzie zarządzał siecią i ponosił większość kosztów jej utrzymania, płacąc dodatkowo województwu czynsz dzierżawny. Województwo wzięło natomiast na siebie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

W urządzenia aktywne jako pierwsze zostały wyposażone węzły w Bielsku-Białej i Częstochowie. Rozbudowa infrastruktury aktywnej uzależniona będzie od konkretnego zapotrzebowania na odpowiednie usługi w danym obszarze geograficznym.

Świadczenie wszystkich planowanych usług rozpocznie się w marcu teg otoku, jednka cennik usług musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Podstawowy katalog usług hurtowych obejmuje dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych, kolokację, dzierżawę łączy transmisyjnych oraz usługę transmisji danych. Zgodnie z decyzją notyfikacyjną Komisji Europejskiej Green Operator będzie świadczył wyłącznie usługi hurtowe dla innych operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku, nie może natomiast oferować usług dostępowych dla klientów detalicznych.

Podczas spotkania podusmowywującego projekt Eugeniusz Romański, szef Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które prowadziło projekt, podkreslał, że budowa sieci miała charakter rozwojowy, tj. na zyski moze na liczyć dopeiro w długiej perspektywie. Dlatego apelował do przedstawicieli samorządów lokalnych o stosowanie wobec operatora sieci niskich opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i niskich stawek podatku od nieruchomości oraz wyłączanie z podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości wartość kabli i urządzeń.

Romański przekonywał, że każde obniżenie opłat za światłowody należy traktować jako inwestycję w przyszłość. Powoływał się na analizy według których obniżenie opłat o 1 zł powoduje zwiększenie spodziewanych przyszłych przychodów gminy o 6,75 zł. Mniejsze obciążenia operatorów mają przekładać się na większe korzyści konsumentów, wyższe obroty i zyski operatorów oraz wyższe obroty i zyski lokalnych przedsiębiorców, co powinno przekładać się na wzrost CIT i większe szanse kolejnych inwestycji w regionie.

Całkowita wartość unijnego projektu budowy Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej wyniosła 58,8 mln zł, z czego 85 proc. refundują środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Obecnie trwa końcowa faza ostatecznego rozliczania projektu. Uzgadniane są jeszcze przepływy finansowe w zakresie podatku VAT.

 Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci regionalane, śląskie, Śląsk, ŚRSS, Green Operator

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie