Przejdź do treści

UKE o regionalnych sieciach szerokopasmowych

Data: 2016-08-08 01:07:00
UKE o regionalnych sieciach szerokopasmowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport podsumowujący aktualny stan projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS).

UKE przypomina, że zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej, dotyczącymi pomocy państwa, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych.

Działalność regulacyjna podejmowana przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępudo RSS polega na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS oraz rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS.

W związku z akceptacją przez Prezesa UKE projektów opłat wykorzystywanych przez wszystkich operatorów infrastruktury RSS (OI), Prezes UKE przedstawia raport prezentujący aktualny stan projektów RSS.

Do dnia 5 maja 2016 r. UKE przeanalizował 11 ofert ramowych operatorów infrastruktury, które zgodnie z postanowieniami decyzji notyfikacyjnych KE podlegały zatwierdzeniu przez Prezesa UKE. Operatorzy RSS-ów udzielili wyjaśnień w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez Prezesa UKE i uwzględnili uwagi w treści ofert ramowych. Wszystkie oferty ramowe operatorów infrastruktury uzyskały pozytywne opinie Prezesa UKE i zostały zatwierdzone w zakresie wysokości opłat hurtowych.

Zródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

RSS, UKE, raport, sieci regionalne, cennik hurtowy

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie