Przejdź do treści

Poznań kontynuuje projekt walki z wyluczeniem cyfrowym

Data: 2016-08-16 00:10:00
Poznań kontynuuje projekt walki z wyluczeniem cyfrowym

Urząd Miasta w Poznaniu prowadzi nabór do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Wszyscy chętni, którzy spełniają warunki określone w regulaminie, mogą składać wypełnione formularze zgłoszeniowe do 30 września.

Formularze można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście - w biurze zarządu projektu przy ul. Matejki 50, w pokoju nr 209. Liczba miejsc jest ograniczona, a pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

- Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w marcu i - prawdę mówiąc - spodziewaliśmy się nieco większego zainteresowania. Do tej pory złożono ok. 100 wniosków. Ale pamiętamy, że przy starcie projektu ludzie też podchodzili do niego dość nieufnie - twierdzi Anna Stanek, asystentka koordynatora projektu.

Projekt, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i budżetu Miasta Poznania, ruszył na dobre na początku 2013 roku. Wtedy rozpoczęło się instalowanie komputerów stacjonarnych u 3000 beneficjentów, wyłonionych podczas rekrutacji.

- Trwający obecnie nabór to uzupełnienie składu uczestników projektu. Od pierwszej rekrutacji minęło już nieco czasu i przy takiej skali działań rzeczą naturalną było wykruszenie się części osób. Musimy odtworzyć listę rezerwową, by projekt mógł trwać - mówi Anna Stanek.
Grono beneficjentów w tym rozdaniu mogą powiększyć zameldowane w Poznaniu:

- osoby samotnie gospodarujące o dochodzie netto nie większym niż 634 zł,
- samotni rodzice, gdy dochód na osobę nie przekracza 725 zł,
- rodziny dochodach nieprzekraczających 678 zł na osobę, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 764 zł,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą i z ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne,
- rodziny zastępcze,
- rodzinne domy dziecka.

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom projektu miasto nie tylko nieodpłatnie użyczy komputer stacjonarny i sfinansuje dostęp do sieci, lecz również zapewni bezpłatny udział w szkoleniach e-learningowych z zakresu edycji tekstów i obsługi Internetu na specjalnie stworzonej platformie edukacyjnej.

- Główne koszty projektu zostały poniesione przy jego uruchomieniu. Czas jego trwania przewidziany jest minimalnie do końca 2020 roku. W tej chwili za jego trwanie odpowiada miasto - finansuje dostęp do Internetu uczestnikom i działanie platformy edukacyjnej - wyjaśnia Stanek.

Uzupełniać trzeba też zasób sprzętu będącego w eksploatacji. Właśnie trwa przetarg na dostarczenie 90 nowych zestawów komputerowych  dla uczestników projektu.

Źródło: Urząd Miasta Poznań

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Poznań, wykluczenie cyfrowe, 8.3 POIG, nabór

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie