Przejdź do treści

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca operatorów do oferty sieci regionalnych

Data: 2016-12-05 03:22:00
Ministerstwo Cyfryzacji zachęca operatorów do oferty sieci regionalnych

Z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące możliwości lepszego wykorzystania infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS), w tym w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele RSS czyli samorządów województw: lubelskiego i świętokrzyskiego oraz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, czterech największych operatorów (Orange, P4, T-Mobile i Polkomtel), a także administracji publicznej (Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Jesteśmy tutaj po to by podaż, czyli przedstawiciele RSS, spotkała się z popytem, czyli przedstawicielami operatorów – powiedział Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Ponad 80 proc. białych obszarów wyznaczonych do dofinansowania w drugim konkursie jest w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Te obszary trzeba podłączyć do węzłów i do tego doskonale nadają się węzły RSS zlokalizowane na obszarach, gdzie nie ma innej infrastruktury – dodał. 

W perspektywie finansowej 2007-2013 powstało prawie 30 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych współfinansowanych ze środków europejskich. Realizacja projektów RSS zakończyła się w 2015 r. Od tej pory RSS starają się pozyskać jak najwięcej klientów – operatorów sieci dostępowych. Aktualnie trwa drugi konkurs na budowę sieci dostępowych w ramach PO PC. Beneficjenci PO PC to potencjalni klienci RSS.

Przedstawiciele operatorów podkreślili, że głównym czynnikiem decydującym o skorzystaniu z infrastruktury RSS jest cena dzierżawy infrastruktury, jak również elastyczność w zakresie definiowania portfela produktów oferowanych przez RSSy. Chcieliby również mieć możliwość zawierania umów na długi okres (co najmniej na czas obowiązkowego zachowania trwałości projektów) oraz większej elastyczności i możliwości ich negocjowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom RSS i operatorów telekomunikacyjnych, a także oczekiwaniom względem administracji rządowej:

  1. Prezes UKE w dniu 3 października wydał komunikat w sprawie opłat za usługi hurtowe świadczone przez RSSy , wyjaśniający przesłanki, jakimi kierowano się przy określaniu oferty referencyjnej oraz zatwierdzaniu cenników stosowanych przez RSSy, a także sugerujący RSSom stosowanie elastyczności cenowej, adekwatnej do stopnia konkurencji na danym obszarze. Ponadto, w dniu 17 listopada, Prezes UKE ogłosił .
  2. Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło prace mające na celu wynegocjowanie z Komisją Europejską zmiany decyzji notyfikacyjnej dla Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, która ma ułatwić operowanie siecią

Spotkanie było początkiem współpracy pomiędzy RSS a operatorami.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

RSS, sieci regionalne, ministerstwo cyfryzacji, operatorzy, POPC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie