Przejdź do treści

Kredyt pomoże operatorowi z Bielska-Białej dokończyć budowę sieci

Data: 2015-11-12 02:15:00
Rupert Trischberger / Photogenica

Firma SferaNet z Bielsku-Białej zaciągnęła kredyt inwestycyjny na dokończenie trzech inwestycji szerokopasmowych realizowanych z funduszy unijnych.

Operator podpisał umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze na kwotę 290 tys. złotych, która zostanie udostępniona w trzech transzach. Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych (oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku). Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 26 października 2015 roku do dnia 25 października 2016 roku.

Środki z kredytu wykorzystane zostaną wyłącznie na finansowanie końcowych płatności wynikających z zestawień rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Chodzi mianowicie o dwa projekty realizownae przez operatora w ramach 8.4 POIG, tj. "Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu" oraz "Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie" oraz jeden z działania 2.1 PO RPW "Podkarpacka sieć szerokopasmowa – pow. dębicki"

Wartość wszystkich trzech projektów to w sumie nieco ponad 8 mln zł. Ich efektem ma być podłączenie do sieci operatora 1295 abonentów.

Źródło: SferaNet

Zdjęcie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

SferaNet, dotacje, kredyt, 8.4 POIG, sieci dosępowe, sieci ostatniej mili, inwestycje

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie