Małopolska obcięła o 7,5 mln zł dotację dla Hyperiona na MSS

Małopolska obcięła o 7,5 mln zł dotację dla Hyperiona na MSS

56,2 mln zł wyniesie ostatecznie dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Małopolski spółce zależnej Hyperiona – Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej – na budowę tamtejszej regionalnej sieci światłowodowej (RSS) - poinfomrowała Rzeczpospolita.

Taką informację podał Hyperion w raporcie bieżącym na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, nie komentując jej szerzej. Tymczasem według pierwotnej umowy z województwem dotacja miała być o około 7,5 mln zł wyższa.

Wyjaśnienie sytuacji przynoszą odpowiedzi, jakich udzielił „Rzeczpospolitej" Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). – W toku weryfikacji dokumentacji technicznych i wizji lokalnej stwierdzono, że w przewidzianym umową okresie nie zostało wykonane lub zostało wykonane niezgodnie z umową 328,4 km (sieci – red.), tj. 11,7 proc. projektu – wyliczył UMWM. To dlatego województwo zmniejszyło MSS wcześniej przyznaną dotację.

Beneficjent został wezwany do zwrotu nienależnej kwoty wraz z odsetkami. Województwo wskazuje, że MSS nadal należy się tzw. płatność końcowa wynosząca około 5,6 mln zł i jeśli przedsiębiorstwo będzie tego chciało, można dokonać potrącenia.

Źródło: Rzeczpospolita