Lubelskie wypowiada umowę operowania siecią regionalną Glenbrookowi

Lubelskie wypowiada umowę operowania siecią regionalną Glenbrookowi

Na początku listopada Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego wypowiedział umowę operatorowi infrastruktury regionalnej sieci w województwie lubelskim, spółce Glenbrook Investments.


– Nie jest tak, że w związku z tym operator od razu przestaje świadczyć usługi. Mamy maksymalnie pół roku na przejęcie od niego infrastruktury. Najważniejsze obecnie, aby klienci, którzy kupili usługi, nie odczuli zmiany – mówi Arkadiusz Gałązka, kierownik Oddziału Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej z Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z umową na operowanie siecią, operator infrastruktury zobowiązany był mi.n. do zarządzania, eksploatacji, utrzymania i świadczenia usług hurtowych na rzecz operatorów sieci dostępowych z wykorzystaniem regionalnej sieci szerokopasmowej, będącej własnością partnera województwa lubelskiego. Glenbrook miał też uiszczać czynsz na rzecz województwa rocznie 1,3 mln zł plus 0,25 proc. przychodu spółki. Województwo ze swej strony zobowiązało się pokrywać opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych, a operator pokrywać będzie podatek od nieruchomości.

Właścicielem Glenbrook Inestements jesł spółka Łączpoł. Począkowo udziały w niej miał też Alcatel-Lucent (obecnie Nokia), ale po kilku miesiącach wycofał się ze spółki.

Glenbrook Inestements zarządza też siecią regionalną w woj. świętokrzyskim.

Źródło; własne